Szukaj:Słowo(a): Publiczne Gimnazjum nr3

Nie ty jeden masz problemy:-)) Na ten przykład ja mam legitymację studencką

uprawnia mnie ona do 50% zniżki na PKP:-)) Ale trzeba sobie przeczytac
regulamin PKP,

MPK w Krakowie nie jest takie restrykcyjne - studenci w dowolnym wieku mogą
podróżowac za 50%:-) Może więc po prostu zadzwoń na informację MPK w swoim
miescie i zapytaj czy taki dokument upoważnia Cię do zniżek?Sprawę zniżki w PKP reguluje
Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1440
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 9 października 2002 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o uprawnieniach do
ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Art 4.

Pkt 4

Do ulgi 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego
w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia nauki w szkole
podstawowej;
2) dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej
do ukończenia
gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej   publicznej
lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do
ukończenia
24 roku życia;
3) studenci do ukończenia 26 roku życia.

Natomiast w przypadku komunikacji miejskiej jest to ustawa o
szkolnictwei wyższym, bodajże Art 153 który mówi że studentom
przysługuje 50% ulga, ustawa ta nie okresla limitu wieku.

Pozdrawiam

Co szanowni grupowicze na to?UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJA W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ
na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach do ulgowych
przejazdów srodkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z pózn. zm.), wg stanu na dzien 1
wrzesnia 2006r.

[...]

Dzieci w wieku powy ej 4 lat do rozpoczecia odbywania
obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie:

1) dokument stwierdzajacy wiek dziecka;
2) zaswiadczenie o odroczeniu spełniania obowiazku szkolnego, wydane przez
dyrektora publicznej szkoły
podstawowej;
3) legitymacja przedszkolna dziecka niepełnosprawnego (w relacjach innych
ni  wymienione w poz.

Dzieci i młodzie  w okresie od rozpoczecia odbywania
obowiazkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
do ukonczenia gimnazjum, szkoły ponadpodstawowej lub
ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach
szkoły publicznej, nie dłu ej ni  do ukonczenia
24 roku  ycia na podstawie:

1) zaswiadczenie o spełnianiu obowiazkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, wydane przez dyrektora
przedszkola lub dyrektora szkoły;
2) legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotknietych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych
- w relacjach innych ni  okreslone w poz. 7) wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umo liwiajacym
stwierdzenie wieku ucznia, je eli nie jest on okreslony w tej legitymacji.

Pzdr

...szczebla, czyli od szkoly...ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 kwietnia 1992 r. w
sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach. (Dz.U. Nr 36, poz. 155, z późn. zm.)

§ 1.

1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej <szkołami, organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),

2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

2. Życzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wyrażane w najprostszej formie
oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może
natomiast zostać zmienione.

3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w przedszkolnej albo szkolnej nauce
religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek w
jakiejkolwiek formie

Witam! Z dniem I wrze?nia 2004 roku dyrektor gimnazjum nr 3 w Wejherowie zakazać uczniom wchodzenia do szkoćy w bluzach z kapturem. Nie żebym być jakim? zwolennikiem takowej mody (nawet sam takiej bluzy nie posiadam) ale moim zdaniem jest to naruszenie pewnych oczywistych praw każdego czćowieka, a w tym przypadku ucznia. Żyjemy w wolnym kraju i uważam, ze każdy może sie ubiera Ś jak mu sie zachciewa (oczywi?cie sa pewne granice). Szkoća (gimnazjum) jest obowi?zkowa i każdy ma prawo do edukacji w publicznej placówce o?wiatowej bez względu na to czy nosi bluze z misiem, czapkę czy kaptur.
Oczywi?cie samo noszenie kaptura w szkole uważam za pewien kraniec gćupoty. Doszćy mnie sćuchy, iż pan dyrektor Sildatke o?wiadczyć, że zastosować to prawo w celu zminiejszenia poziomu "przestępczo?ci" w szkole, żeby kamery widziaćy sprawdze danego czynu a nie kaptur, którym może sie "zamaskowa Ś". Oczywi?cie jestem za, ze zćodziekstwem trzeba walczy Ś, jednak nie takim kosztem. Wyobra Ącie sobie teraz, że sa uczniowie, których 90% garderoby to takie bluzy i ca maja zrobi Ś? Wyda Ś pieni?dze na nowe?
Tak apropos, powiem wam szczerze, ze na te monitory od kamer i tak nikt nie patrzyć jak chodzićem do tej skzoćy...
szkoły muzycznej na ulicy Podmiejskiej. Czy ona jeszcze tam stoi?Chodzi Ci prawdopodobnie o szkołę na rogu ulic Małomiejskiej i Raduńskiej, ex SP Nr. 9. Budynek przez przebudowę paskudnie zniekształcony stoi, w 2005 roku mieściło się w nim jakieś gimnazjum. Zdjęć niestety nie mam pod ręką.

Oruński Dom Kultury mieścił się od końca lat czterdziestych w pomieszczeniach byłej restauracji „Zur Ostbahn” przy ulicy Dworcowej. Tam też, do czasu budowy kina „Kosmos” działało kino „Jutrzenka”. W późniejszych czasach mieściła się tam oruńska Biblioteka Publiczna i prowadzono działalność kulturalną w przeróżnych sekcjach. Odnowiony po powodzi dom stoi po dziś dzień i pełni podobne funkcje pod nazwą Dworku Artura.

Zabytkowy dwór przy Parku Oruńskim był od końca wojniy przedszkolem.
Fakt, nie stanęli na wysokości zadania....

A gość....no cóż jest cool, boski, udało mu sie uciec, co prawda nie utrzymał średniej 250, ale i tak macho pierwsza klasa, dziewczynki sikają po nogach.

W gimnazjum byłby bogiem

Pozdrawiam - szalonych prędkości wróg publiczny nr 1
Eh .. napisać takowej nie umiem.
Ale znalazłam w internecie przykład. Może Ci pomoże troszkę

Przykład petycji:

Do Wójta Gminy Wolanów

"My, uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 w Wolanowie, w związku z niedogodnościami dojazdu do naszej szkoły, zwracamy się z prośbą o uruchomienie autobusu szkolnego na trasie Wawrzyszów - Wolanów.

Odległość łącząca nasze miejsca zamieszkania z placówką gimnazjum jest dość długa i zajmuje nam dużo czasu idąc pieszo lub korzystając z tzw. okazji. Prosimy zauważyć, że zbliża się zima a wraz z nią liczne komplikacje na drogach. Autobus ten zapewniałby nam bezpieczny transport zarówno do jak i ze szkoły.

Zdajemy sobie również sprawę, że uruchomienie "gimbusa" wiąże się z odpowiednimi kosztami. Prosimy jednak rozważenie powyższej prośby.

Mamy nadzieję, że niniejsza petycja uświadomi Panu jak bardzo zależy nam na tym autobusie. "

(podpis).
Burmistrz Kazimierz Lipiński po raz pierwszy ogłosił Pyrzycką Olimpiadę Wiedzy Konsumenckiej do której zaprosił uczniów Publicznego Gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańców gminy.
W Olimpiadzie udział wzięli uczniowie Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach i Zespołu Szkół Nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach.
Olimpiada przeprowadzona była dwuetapowo - w pierwszym uczestnicy złożyli w terminie do 18 kwietnia 2008r. prace pisemne, w drugim w dniu 19 maja 2008r. rozwiązywali zadania testowe.
Komisja wyłoniła trzech laureatów, którzy zdobyli największą ilość punktów.
Podsumowanie i wręczenie nagród odbędzie się 28 maja br. o godzinie 1130 w sali 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach z udziałem Pana Romana Jarząbka Dyrektora Delegatury Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Gdańsku.
W tym dniu o godz. 1200 Pan Dyrektor wygłosi krótką prelekcję nt. trudnej roli współczesnego konsumenta, na którą serdecznie zapraszam mieszkańców naszego miasta i gminy.

Burmistrz Pyrzyc (-) Kazimierz Lipiński pyrzyce.um.gov.pl
Imie: Miłosz
Wiek: 15
Miejsce zamieszkania(miasto): Łódź
Kolor włosow i oczu: ciemny blond, zielone
Szkoła: Publiczne gimnazjum nr 42. im Stanisława Władysława Reymonta w Łodzi przy ulicu Dubois
Plany na najbliższe 5 lat: Napisać na forum 100000 postów A tak na poważnie, to skończyć gimnazjum i technikum
Zainteresowania: Sport (głównie piłka nożna) Komputery, SE
Stan cywilny: Wolny (do czasu )

Upodobania

Ulubiony film: Duuuużo
Ulubiona książka: Nie mam
Ulubiony zespoł muzyczny: The Beatles Nie interesuje mnie za bardzo muzyka
Ulubiony album muzyczny: -------------
Ulubiony sport: Piłka nożna
Ulubiona potrawa: Schabowy z ziemniakami i surówka z pekińskiej
Ulubiony napój: Śliwowica
Ulubiony kolor: Niebieski, Czarny, Czerwony

Kilka słow o serwisie

Ulubiony użytkownik: Wszystkich lubię No prawie
Ogolnie o userach: Zdarzają się ludzi i parapety, ale ogólnie wszyscy są ok
Co nie podoba Ci sie na forum? Wszystko jest zajebiste
Co chciałbyś zmienić? Adminów xDDD A tak na poważnie wszystko jest na wysokim poziomie
Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Włodawa z przyjemnością realizujemy zadania edukcji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej. 22 października 2007 uczniowie klasy Id z Publicznego Gimnazjum nr 1 we Włodawie wraz z wychowawczynią odwiedzili ścieżkę ekologiczną przy nadleśnictwie...
http://www.lasypolskie.pl/news-3458.html
"Radni Łomży zdecydowali o rozwiązaniu z końcem roku Zespołu Szkół Drzewnych i powołaniu od 1 stycznia 2009 roku Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych z siedzibą w budynku dzisiejszego Publicznego Gimnazjum nr 3 przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej w Łomży. Tym samym władzom miasta udało się wreszcie rozwiązać ciągnącą się już od roku kwestię co zrobić z „Drzewną” aby wyprowadzić z zabytkowego budynku przy Alei Legionów 9 uczniów i nauczycieli szkoły. Prezydent miasta i większość radnych uznaje, że w ten sposób ratują „Drzewną”. Odmienne zdanie na ten temat mają uczniowie szkoły, ich rodzice i nauczyciele, dla których jest to ukryta likwidacja placówki..."
www.4lomza.pl
http://lodz.dlastudenta.p...how_ar&id=18193

Sztaby:

M.K.S. "Metalowiec" - Komuny Paryskiej 5a

Ochotnicze Hufce Pracy - Milionowa 96

Politechnika Łódzka - Piotrkowska 266

Publiczne Gimnazjum Nr 44 - Deotymy 1

Wyższa Szkoła Humanistyczno Ekonomiczna - Rewolucji 1905 52

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 - al. Politechniki 38
Miasto: Opole, Kędzierzyn Koźle, Nysa, Racibórz
Grupa: Porto de Minas
Trener: Marek Spiegolski, Al. Graduado Espigao

Opole
Poniedziałek, piątek godzina 18:00 - 19:30
Publiczne Gimnazjum nr 2 ul.Reymonta 43

Kędzierzyn Koźle
Wtorek 17:00 - 18:30
Technikum Budowlane w Koźlu ul.Skarbowa 2

Nysa
Czwartek 17:30 - 19:00
Centrum Kształcenia Ustawicznego "Rolnik" ul. Rodziewiczówny 1

Racibórz
Wtorek, 19:30 - 21:00
Dom Kultury "Strzecha" IIp ul. Londzina 38

Kontakt telefoniczny: 606 334 938
Kontakt email: espigao@wp.p
Adres strony internetowej: www.portodeminas.pl
Są już informacje szczegółowe dotyczące przebiegu stażu z Kanetsuka sensei:

Miejsce
Opole, Gimnazjum Publiczne nr: 3, ul. Lelewela 9,

Koszt stażu
całość: 90zł,
Koszt jednego dnia
sobota - 60zł,
niedziela - 40zł,
Nocleg na macie w dojo: 10zł,

Rozkład zajęć

Piątek: 20.00 - 21.00 ( trening dla posiadaczy stopni dan, płatny dodatkowo 20zł) *

Sobota: 10.00 - 12.00,

16.00 - 18.00 ( egzaminy dan),

Niedziela: 10.00 - 12.00,

Organizator stażu:
Polskie Stowarzyszenie Aikido,
Opolskie Stowarzyszenie Aikido.

* Ostateczna informacja o organizacji piątkowego treningu zostanie podana na początku sierpnia.
TARNOWSKIE GÓRY - Aikido - Górnośląska Sekcja Aikido

Gimnazjum Publiczne nr 3 w Tarnowskich Górach
ul. Zaciszna 17 ( Osada Jana)
duża sala gimnastyczna

dzieci
poniedziałek 18:00 - 19:00
środa 18:00 - 19:00
sobota 13:00 - 14:00

dorośli
poniedziałek 19:00 - 20:00
środa 19:00 - 20:00
sobota 14:00 - 15:00

instruktor:
Andrzej Serafiński 1 dan

kontakt :
0 509 03 12 98
0 603 94 24 37
email : aikido@norim.net
www.aikido@norim.net
FUNEKAI 2008
Początek: Sobota, 19.07.2008
Koniec: Niedziela, 20.07.2008
Miasto: Łódź
Lokalizacja: Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa, ul. Powszechna 15
Wy – niegodni miejsca w niebie oraz Wy – którzy za mało uczynili, by w czeluści piekieł zostać zrzuconym: słuchajcie uważnie!
Nadeszła chwila by światłości dostąpić lub w mroku zaginąć! Łódź Sparta Squad zaprasza na FUNEKAI! Przybywajcie więc skrzydlate anioły, przybywajcie płomienne demony by w dniach 19 i 20 lipca przyszłego roku w Gimnazjum nr 43 przy ulicy Powszechnej 15 w Łodzi ziemskiej uczty zaznać. Bramy ziemskie stoją dla Was otworem, dnia tego, gdy błękit z czerwienią się połączy.
Więcej informacji o wydarzeniu tym już wkrótce czeka na was na powstającej stronie internetowej.

edit: Zaktualizowałam nazwę tematu, zgodnie z regulaminem. // AnKANE
Dzisiaj zawieźliśmy cały transport pluszaków, zabawek, książek do Szpitala na Prokocimiu. Był tego cały, niemały przecież, bagażnik Skody Fabii SEDAN !!!

Zabawki podarowała MŁODZIEŻ Publicznego Gimnazjum nr 4, im. Karola Wojtyły w Kędzierzynie-Koźlu.
Mamy zamiar załączyć na Forum zrobione zdjęcia ale najpierw musimy wywołac filmy, bo nasz aparat to nie "cyfrówka".
BBartek
PS2. Właśnie sie dowiedziałem że jesteś o rok ode mnie młodszy Spekkio 8)Hę? Niby skąd? Napisałem, że moje pierwse teksty zamieściłem będąc w 2,3 gimnazjum, ale to nie oznacza, że wciąz tam chodzę!
No dobra... Rok szkolny się kończy i własnie wybieram się do liceum/technikum na - nie zgadniecie - profil dziennikarski. Z tymże wykształceniem zamierzam pracować w prasie komputerowej i... recenzować gry - of course!

to trudne nie jest, wystarczy w oknie statusu publicznego pod twoim nr GG przeczytać jak byk napisany wiek - 16, Patryku - antico
A więc nie mam czym zrobić zdjęcia(nie mam anie telefonu a nie cyfrówki) ale napisze. Z okna mojego pokoju widać drogę i dom sąsiada. Z pokoju gdzie stoi zazwyczaj kom widać moje podwórko i w oddali drogę nr. 53 Olsztyn - Szczytno i jeszcze widać moją szkołę(jeszcze przez rok ) Publiczne gimnazjum w Pasymiu.
Każda szkoła, nawet publiczna, może w każdej chwil wprowadzić mundurki. U mnie w Nysie - w jednym z gimnazjów właśnie ta sprawa jest wprowadzana. Jeśli chodzi o zakaz komórek - to jest on wszędzie, ale co z tego, jak tego nie przestrzegają.

Ja osobiście, przynajmniej u mnie w szkole mundurków nie widzę, bo według mnie są one niepotrzebne, bo wszyscy ubierają się normalnie i elegancko.

Dzisiaj słuchałem na TVN24 wywiadu z Panią Piekarską z SLD. Według mnie ona ma rację! W czasie wielkiej reformy szkolnictwa - zlikwidowano prawie 4 tys. szkół; potworzono wielkie publiczne molochy - po 1000 uczniów, gdzie zbierają się osoby z różnych środowisk i dochodzi do takich sytuacji, jak w Gdańsku. Taki moloch, gdzie są właśnie takie problemy jest też w Nysie, ale szkoła oczywiście nie widzi nigdy problemu i mówi, że w szkole jest bezpiecznie. Guzik prawda! W szkole młodsi uczniowie są prześladowani - karze się im mierzyć zapałką parapety, jak nie, to zostaną skopani - w 2002 r. jeden z uczniów powiesił się za szkołą; w szkole roi się od papierosów i młodocianych palaczy - pali się nie tylko papierosy, ale i zioło. Ostatnio obrzucono jedną z lepszych uczennic jajkami, gdy wchodziła do szkoły. Czy to jest normalne?

Szkoła ta nazywa się Gimnazjum nr 2 w Nysie - www.gim2.nysa.pl i bardzo się cieszę, że tam nie poszedłem, bo jest to moje gimnazjum rejonowe.
12 września 2008r. - o godz. 11-tej na prudnickim rynku odbędą się wspólne pokazy ratownictwa medycznego Grupy Ratowniczej działającej przy Publicznym Gimnazjum nr 2 i zawodowych służb ratowniczych.

Pokazy zorganizowane zostały w związku z uroczystym uruchomieniem programu Świadomi i Bezpieczni - realizowanym od września w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu prudnickiego.

Dysponujących wolnym czasem serdecznie zapraszam.

[ Dodano: 6 Wrzesień 2008, 08:54 ]
Czas: 19.07. - 20.07.2008.
Miasto: Łódź
Miejscówka: Publiczne Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa, ul. Powszechna 15

Wy – niegodni miejsca w niebie oraz Wy – którzy za mało uczynili, by w czeluści piekieł zostać zrzuconym: słuchajcie uważnie!
Nadeszła chwila by światłości dostąpić lub w mroku zaginąć! Łódź Sparta Squad zaprasza na FUNEKAI! Przybywajcie więc skrzydlate anioły, przybywajcie płomienne demony by w dniach 19 i 20 lipca przyszłego roku w Gimnazjum nr 43 przy ulicy Powszechnej 15 w Łodzi ziemskiej uczty zaznać. Bramy ziemskie stoją dla Was otworem, dnia tego, gdy błękit z czerwienią się połączy.
Niedługo więcej informacji na powstającej stronie internetowej.

Żródło: Anime.com.pl
Chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich użytkowników tego forum na jedną z najlepszych polskich imprez fantastycznych – czyli na
Falkon 2006.

Ponad 1000 uczestników, szerokie zainteresowanie mediów publicznych oraz uznanie ze strony konwentowiczów (nagroda za konwent sezonu jesień-zima 2005) pokazują, że jest to impreza, którą warto odwiedzić.

Termin:
17 – 19 listopada 2006 roku

Miejsce:
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie ul. Szkolna 4
oraz
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie ul. Szkolna 6

Cena:
Tylko 25 zł !

Wszystkie szczegóły imprezy znajdziecie na stronie www.falkon.prv.pl

W imieniu organizatorów
Paweł Tredo Potakowski

PS. Wciąż można zgłaszać punkty programy, do czego serdecznie zachęcam.
Nie mam prawa jazdy ale wiem gdzie dość często można spotkać patrol
-koło publicznego Gimnazjum prawie zawsze w godz. od 23.00
-koło cmentarza naprzeciwko sklepu ,,Bury'' w godz ok (22)
-na parkingu publicznego przedszkola nr 1 (po godz 16)
-na parkingu sklepu budowlanego Polan (najczęściej od 18 )

Hmm.. godziny mogą być różne,ale ja akurat kilka razy zauważyłem patrol policji w tych właśnie godzinach
a ja nazywam się Maciek. Urodzilem sie w 1993. Mieszkam i urodziłem się w Słupsku na pomorzu. Chodze do Gimnazjum społecznego (niestety) od 2 klasy gimnazjum, wczesniej chodzilem do publicznego nr 6 (i bylo lepiej ... wiecej znajomych itp.) ale niestety rodzice mnie przepisali :3: .
Lube Muzyke (black rap), komputery, robie od dluzszego czasu w grafice komputerowej, lubie spotykac sie ze znajomymi, lubie tez pic piwo moje ulubione piwa - Tyskie,Carlsberg,Lech :2: . Ze sportów to najbardziej lubie kosza :1: . Gram juz ponad 1 rok w ET :1: - chcesz się zmierzyc ? To napisz do mnie na gg (jest w profilu)

myśle, że to już wszystko :4:
Od października ubiegłego roku trwał konkurs na zbiórkę makulatury ogłoszony przez burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego. Wzięły w nim udział brzeskie przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja. Łącznie zebrano 17.180 kg makulatury, którą przewieziono do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać.
Nagrody (sprzęt elektroniczny) laureaci otrzymali 20 grudnia br. W imieniu burmistrza wręczył je wiceburmistrz Artur Kotara.

Wyniki konkursu na zbiórkę makulatury:

Kategoria przedszkoli
I miejsce - Publiczne Przedszkole nr 4
II miejsce - Publiczne Przedszkole nr 3
III miejsce - Publiczne Przedszkole nr 5

Kategoria szkół podstawowych i gimnazjów
I miejsce - Zespół Szkół Specjalnych
II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce – Zespół Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Po zakończeniu roku szkolnego odbyło się jedenaście konkursów przeprowadzonych przez magistrat na dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w Brzegu.
Nową dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 została Małgorzata Naumowicz. Natomiast nowym dyrektorem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 jest Piotr Rajtar. Z kolei nową dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 1 została Danuta Stefańska.
W wyniku przeprowadzonych konkursów na swoich stanowiskach pozostali: Marzena Augustyn (PP 1), Eugenia Wasilewska – Bruś (PP 2), Urszula Siwek (PP 3), Małgorzata Augustyn (PP 8 ), Alina Makowska (PP 11), Dorota Majewska (PSP 1), Lidia Malec (PSP 5), Jadwiga Walasek (Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi).
Uroczystość nadania nowych funkcji dyrektorom odbyła się 30 sierpnia br. w gabinecie burmistrza Wojciecha Huczyńskiego. Oprócz niego dokumenty i kwiaty wręczali dyrektorom wiceburmistrz Stanisław Kowalczyk oraz Jadwiga Trzęsowska – kierownik Biura Oświaty, Kultury i Sportu w brzeskim Urzędzie Miasta.Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
O godzinie 11:00 zostaną uroczyście otwarte nowowybudowane boiska przy Publicznym Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu przy ul. Boh. Monte Cassino.

Z tej okazji od godziny 14:00 rozegrane zostaną mecze reprezentacji:

Rada Miejska w Brzegu vs. Urząd Miasta Brzeg

Rada Miejska w Brzegu vs. Starostwo Powiatowe w Brzegu

Starostwo Powiatowe w Brzegu vs. Urząd Miasta Brzeg

Zapraszamy serdecznie!!
12 czerwca br. w miejskim ratuszu wyróżniono uczniów brzeskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy w mijającym roku szkolnym osiągnęli sukcesy zarówno w nauce, jak i godnie reprezentowali swoją szkołę i miasto w różnego rodzaju konkursach na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Wyróżnienia otrzymali także rodzice tych uczniów oraz nauczyciele. Okolicznościowe listy gratulacyjne i kwiaty wręczali burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz przewodniczący Rady Miejskiej – Mariusz Grochowski.
Zebrani podczas uroczystości mogli obejrzeć także program artystyczny, który przygotowali uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Brzegu.

więcej http://panorama.info.pl/i...d=1162&Itemid=1
Dwa nowe boiska sportowe uroczyście oddano do użytku 4 czerwca br. w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu. Są to dwa boiska z trawy syntetycznej: większe - wielofunkcyjne oraz mniejsze. Duże boisko było współfinansowane przez Ministerstwo Sportu, a małe – przez specjalny program Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA.
W trakcie uroczystości zebrani goście oraz uczniowie szkoły mogli oglądać m.in. popisy młodych artystów z Brzeskiego Centrum Kultury. Jednakże główną atrakcją był mini-turniej piłki nożnej, w którym zmierzyły się trzy brzeskie drużyny: Starostwa Powiatowego, Rady Miejskiej oraz Urzędu Miasta. Mecze rozgrywano systemem każdy z każdym. Najlepsi okazali się urzędnicy starostwa, którzy wyprzedzili miejskim rajców i urzędników magistratu.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

28 sierpnia br. w gabinecie burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego odbyło się uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego dwóm osobom: Sylwii Kownackiej (Publiczne Gimnazjum nr 3) oraz Marioli Wojciechowskiej – Chwastowskiej (Publiczne Gimnazjum nr 1), a także przekazanie aktu powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 Grażynie Rosińskiej – dotychczasowej dyrektor tej placówki (wybranej ponownie w wymaganym konkursie).
W uroczystości brali udział również wiceburmistrz Stanisław Kowalczyk oraz Jadwiga Trzęsowska – kierownik Biura Oświaty, Kultury i Sportu w brzeskim magistracie.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Gdyby kogoś interesowało

1 Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu
2 Gimnazjum w Lewinie Brzeskim
3 Publiczne Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach
4 Gimnazjum w Łosiowie
5 Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Brzegu
6 Gimnazjum w Zespole Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu
7 Gimnazjum w Skorogoszczy
8 Gimnazjum Publiczne nr 2 im. Józefa Elsnera w Grodkowie
9 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół nr 2 w Brzegu
10 Gimnazjum Publiczne nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Grodkowie
11 Gimnazjum w Publicznym Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Brygady Partyzanckiej "Grunwald" w Olszance
12 Gimnazjum Publiczne w Zespole Szkół w Jędrzejowie

więcej tutaj

Na uwagę zasługuje fakt, że pierwsza szkoła z listy osiągnęła wynik o kilka % lepszy od średniej województwa. Gratulujemy
W sobotę (14 października) mszą świętą w kościele garnizonowym o godzinie 13 rozpoczną się obchody 40-lecia istnienia szkoły - obecnie Publicznego Gimnazjum nr 3, a dawniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 w Brzegu. Po mszy, o godzinie 14, nastąpi odsłonięcie pamiątkowej tablicy w szkole.

SŁAWOMIR MORDKA
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Uroczystość z okazji święta szkoły - Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Orląt Lwowskich w Brzegu odbyła się 9 listopada br. w Brzeskim Centrum Kultury.
Wśród licznie zgromadzonej publiczności, oprócz uczniów i nauczycieli placówki, znaleźli się m.in. przedstawiciele organizacji kombatanckich oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo - Wschodnich. Władze miejskie reprezentowali burmistrz Wojciech Huczyński i przewodniczący Rady Miejskiej Janusz Gil.
Po okolicznościowych przemówieniach publiczność obejrzała program artystyczny (tematycznie związany z Lwowem) w wykonaniu uczniów PG nr 3.Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
W hali sportowej przy ulicy Oławskiej odbyły się Mistrzostwa Miasta w halowej piłce nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Gospodynie turnieju okazały się niegościnne wygrywając wszystkie mecze i cały turniej. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi, a trzecie drużyna z Publicznego Gimnazjum nr 3. Publiczne Gimnazjum nr 1 uczestniczyć będzie w zawodach na szczeblu rejonowym, które odbędą się w Grodkowie.

Wyniki meczów:
PG nr 1 – ZS nr 1 z OS 6:1
ZS nr 1 z OS – PG nr 3 1:0
PG nr 1 – PG nr 3 2:0

Tabela:
1. PG nr 1 6 7:1
2. ZS nr 1 z OS 3 2:6
3. PG nr 3 0 0:3

PG nr 1: Monika Reczuch, Anna Kowalczyk, Sandra Pradzyńska, Natalia Jędrzejko, Aleksandra Wantuch, Ewelina Bider, Żaneta Kędra, Marga Rudno–Rudzińska, Laura Babiarz. Opiekun: Mariusz Andruchowicz
Szachiści Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu awansowali do finału wojewódzkiego.
W pólfinale, który odbył się w Kluczborku zajęli trzecie miejsce, ustępując gospodarzom z PG nr 1 i PG nr 5 z Kędzierzyna-Koźla. Do finału awansowło też czwarte PG z Leśnicy. Z drugiego półfinału, który odbył się w Opolu awans uzyskały PG nr 9 Opole, PG nr 1 Prudnik, PG Rudniki i PG nr 5 Kluczbork.
Szachiści brzeskiego Publicznego Gimnazjów nr 1 z Brzegu zajęli siódme miejsce w finale wojewódzkim, który odbył się w Kluczborku.
Bezkonkurencyjny okazał się zespół gospodarzy z PG 1, który wyprzedził zespoły z Prudnika i Kędzierzyna-Koźla. Młodzi brzeżanie uplasowali się na ostatnim miejscu wśród finalistów.
Nagrody burmistrza Brzegu Wojciecha Huczyńskiego zostały wręczone nauczycielom z brzeskich przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 13 października br. w miejskim ratuszu. Wręczali je także, oprócz burmistrza, wiceburmistrz Mirosław Stankiewicz oraz wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Brzegu Jan Pikor.
Poza nagrodami indywidualnymi, przyznane zostały także tytuły "Lidera społeczności lokalnej na rzecz edukacji". W kategorii szkół podstawowych wygrała Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 (nagroda burmistrza). Natomiast wśród gimnazjów najlepsze okazało się Publiczne Gimnazjum nr 1 (nagroda przewodniczącego rady).
Podczas uroczystości zebrani obejrzeli także program artystyczny w wykonaniu grup Brzeskiego Centrum Kultury.
Oto lista nagrodzonych nauczycieli i dyrektorów, którzy otrzymali nagrody burmistrza (I i II stopnia):
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
W ubiegłym tygodniu w Grodkowie odbyły się mistrzostwa powiatu w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Wystąpiły po dwie drużyny z Brzegu i Grodkowa oraz gimnazjum z Lewina Brzeskiego.
Zawody rozegrano w dwóch grupach, następnie odbyły się półfinały. Na 5 miejscu uplasowały się uczennice ZS nr1 OS w
Brzegu,a w półfinale osiągnieto następujące wyniki:
PG 1 Brzeg - PG Lewin B. 8:6
PG 1 Grodków - PG 2 Grodków 7:1
W meczu o 3. miejsce:
PG Lewin B. - PG 2 Grodków 8:1
a w finale:
PG 1 Brzeg - PG 1 Grodków 9:6
Bardzo dobrze zaprezentowały się ponownie uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu,Które w zawodach miejskich i powiatowych wygrały wszystkie mecze, a w finale pokonały faworyzowane Grodkowianki,które na co dzień trenują i grają w lidze, a brzeżanki specjalizują się w koszykówce.
PG 1 Brzeg: Aleksandra Teklińska, Laura Babiarz Marga Rudno-Rudzińska, Natalia Jędrzejko, Monika Nizio, Żaneta Kędra, Aleksandra Wantuch, Ewelina Bider, Klaudia Szwak, Monika Macicha, Agata Lubowiecka, Sandra Rudyk; opiekun Mariusz Andruchowicz
Szczypiorniści Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu wygrali zawody powiatowe i awansowali do dalszych gier.
Zespół prowadzony przez Roberta Karlikowskiego pozostawił w pokonanym polu uczniów z Lewina Brzeskiego, Grodkowa oraz z Zespołu Szkół nr 1 w Brzegu.

1. PG 1 Brzeg
2. PG 1 Grodków
3. ZS 1 Brzeg
4. PG Lewin Brz.

PG 1 Brzeg: Dawid Podgórski, Senastian Gołębiewski, Waldemar Stanoszek, Mateusz Klimczak, Rafał Woorbiec, Igro Grabowski, Mariusz Wojtyła, Patryk Krawczyk, Zbigniew Szumlakowski, Kamil Nicpoń, Konrad Betka, Rafał Worobiec, Radosław Panek, Jakub Białobrzycki; opiekun Robert Karlikowski
W Krapkowicach odbył się finał wojewódzki w piłce ręcznej dziewcząt szkół gimnazjalnych. Podopieczne Mariusza Andruchowicza z Publicznego Gimnazjum nr 1 nie sprostały już zespołom trenującym na co dzień tę dyscyplinę.
Zwycięstwo przypadło gimnazjum z Ozimka, drugie miejsce gimnazjum z Otmuchowa, a trzecie gimnazjum 1 z Krapkowic. Należy nadmienić, że oprócz Aleksandry Teklińskiej, która była najlepszą zawodniczką naszej drużyny, wszystkie dziewczyny są uczennicami klasy drugiej, więc w przyszłym roku mogą uplasować się na podium. To już drugie czwarte miejsce drużyny z PG 1 w tym roku, w grudniu były czwarte w piłce nożnej halowej, a czeka je jeszcze finał w koszykówce, którego będą gospodarzami 31 marca i miejmy nadzieję, że będzie złoto.

PG 1 Brzeg: Aleksandra Teklińska, Żaneta Kędra, Natalia Jędrzejko, Marga Rudno-Rudzińska, Laura Babiarz, Monika Nizio, Agata Lubowiecka, Ewelina Bider, Ola Wantuch, Sandra Rudyk, Klaudia Szwak, Monika Maciocha, Aneta Bolek; opiekun Mariusz Andruchowicz
Od piątku do niedzieli w hali sportowej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 odbywał się Festiwal Koszykówki, w którym wzięły udział zespoły polskie i litewskie.
Turniej organizowany przez nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 1 i trenerów Cukierków Odry Brzeg - Małgorzatę Kubiak i Annę Goldę zgromadził zespoły w dwóch kategoriach wiekowych: roczniki 1995 oraz 1996 i młodsze. W obu kategoriach swoje zespoły wystawiły oprócz gospodarzy z Brzegu: MUKS Chrobry-Basket Głuchołazy oraz Wileńska Szkoła Koszykówki, której zespoły przyjechały pod opieką doskonale znanej w Brzegu Dilary Wieliszajewej, byłej zawodniczki naszych Cukierków. Oprócz tego w imprezie zagrały zespoły MKS Strzelce Opolskie i Basketu Polkowice.
Głównym celem Festiwalu był sam udział, zabawa poprzez grę w koszykówkę i zbieranie doświadczenia przez młode adeptki tej dyscypliny w meczach z innymi zespołami. Wyniki schodziły na dalszy plan.
Urząd Miasta w Brzegu i burmistrz Wojciech Huczyński otrzymali wyróżnienie w konkursie „Budowniczy polskiego sportu” w kategorii „Inwestor obiektów sportowych i rekreacyjnych”. Wyróżnienie przyznane zostało za budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 oraz boisk wielofunkcyjnych przy Publicznym Gimnazjum nr 3 i Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi.
Wręczenie wyróżnienia odbyło się 22 października br. w Centralnym Ośrodku Sportu w Spale. W imieniu burmistrza Wojciecha Huczyńskiego (który nie mógł być obecny podczas uroczystości) wyróżnienie odebrali jego zastępcy – Stanisław Kowalczyk i Artur Kotara. Nagrody wręczali m.in. Marek Zdziebłowski (prezes Zarządu Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej) i prof. Kazimierz Szulbarski (przewodniczący Rady Programowej miesięcznika „Builder”). W uroczystości wzięli udział także m.in. Jerzy Engel (były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski) oraz była panczenistka Elwira Ryś – Ferens.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Uczniowie Publicznego Gimnazjum nr 3 awansowali do finału wojewódzkiego zawodów piłki nożnej gimnazjów.
Młodzi piłkarze z brzeskiego gimnazjum przebrnęli przez zawody miejskie, powiatowe i półfinał wojewódzki nie przegrywając żadnego ze spotkań. Punkty zabrali im jedynie uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Brzegu w finale miejskim i z Gimnazjum z Kluczborka w półfinale wojewódzkim. Mecze z tymi zespołami kończyły się remisami. Ten drugi remis, przy takim samym wyniku obu zespołów z drużyną z Branic oznaczał konieczność rozegrania konkursy rzutów karnych o awans do finału między zespołami z Brzegu i Kluczborka. Zwycięzcę wyłoniła dopiero siódma seria, w której Andrzej Wolański obronił strzał rywala i konkurs zakończył się niespodziewanym wynikiem 6:5.

Droga do finału

Finał miejski
PG 3 Brzeg - PG 1 Brzeg 5:1
PG 3 Brzeg - ZS nr 1 Brzeg 0:0

Finał powiatowy
PG 3 Brzeg - PG Kościerzyce 1:0
PG 3 Brzeg - PG 2 Grodków 2:0
PG 3 Brzeg - PG Skorogoszcz 2:0

Półfinał wojewódzki
PG 3 Brzeg - PG 5 Kluczbork 1:1
PG 3 Brzeg - PG Branice 1:0

PG nr 3: Paweł Pindera, Mateusz Żyłka, Andzrej Wolański, Rafał Ożóg, Dawid Kozłowski, Damian Michalak, Damian Zajączkowski, Robert Dubina, Bartosz Jermak, Jakub Bandura, Mateusz Diaków, Paweł Drankowski, Dawid Gużda, Przemek Wierzba, Marek Moroziński, Dawid Biliński, Dawid Kotecki; opiekun Bartosz Kowalski

Bartosz Kowalski
Do półfinału wojewódzkiego awansowały dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr 1 z Brzegu.
Zespół prowadzony przez Mariusza Andruchowicza wygrał zawody w Lewinie Brzeskim.

PG 1 Brzeg: Natalia Jędrzejko, Karolina Gadzińska, Martyna Kusa, Patrycja Kiefer, Magda Bogdan, Żaneta Kędra, Agata Lubowiecka, Ewelina Bider, Minika Stach; opiekun Mariusz Andruchowicz
Anna Stajszczyk (nauczycielka języka angielskiego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Brzegu) oraz Marta Świnicka (nauczycielka wuefu w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Brzegu) po zdaniu stosownego egzaminu uzyskały stopień nauczyciela mianowanego. W związku z tym faktem 3 stycznia br. w brzeskim Urzędzie Miasta w obecności burmistrza Wojciecha Huczyńskiego oraz wiceburmistrza Stanisława Kowalczyka złożyły uroczyste ślubowanie i podpisały stosowne dokumenty. Burmistrzowie, oprócz gratulacji, przekazali obu paniom bukiety kwiatów.Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Boisko ze sztuczną murawą oddano uroczyście do użytku 2 czerwca br. w Zespole Szkół nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Brzegu. W uroczystości wzięli udział m.in. burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński, wiceburmistrz Artur Kotara oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Grochowski. Zebranych przywitała dyrektor szkoły Grażyna Przymuszała, która podziękowała władzom miasta za powstanie boiska. Później przemawiał burmistrz Wojciech Huczyński, który m.in. poprosił uczniów, aby korzystając z boiska dbali o nie. W trakcie uroczystości Piotr Rajtar – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3, a w przeszłości wieloletni nauczyciel PSP nr 8 – wręczył dyrekcji szkoły piłkę z autografem Janusza Chomątka, mistrza w żonglowaniu piłką. W czasie uroczystości zebrani mogli również podziwiać popisy artystyczne uczniów.
Po części oficjalnej zaczęła się część sportowa – rozegrano turniej piłki nożnej, w którym wzięły udział trzy drużyny: urzędników miejskich, radnych oraz uczniów szkoły. Najlepsi okazali się uczniowie, którzy wyprzedzili urzędników i radnych. Wszystkie drużyny otrzymały medale oraz dyplomy.
Nowe boisko kosztowało 441.515,99 zł (200.000 zł z tej kwoty pochodziło z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej). To boisko wielofunkcyjne, na którym można grać w piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę i piłkę ręczną. To czwarte boisko ze sztuczną murawą w Brzegu – dwa są w Publicznym Gimnazjum nr 3, a jedno w PSP nr 3. Miasto planuje budowę kolejnych.
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Dnia 15 października o godzinie 17 w kościele św. Mikołaja z okazji Dnia Papieskiego odbędzie się uroczysty koncert w wykonaniu filharmoników opolskich - zaprezentowane zostaną: II Koncert Skrzypcowy d-moll H. Wieniawskiego oraz VIII Symfonia h-moll "Niedokończona" F.Schuberta. Koncert, na który wstęp jest wolny, organizują: Marszałek Województwa Opolskiego oraz Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II w Brzegu.

Organizatorzy programu „ Słowa na wiatr” serdecznie zapraszają na Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, dnia 16 października o godz. 17.00 na uroczystość poświęconą pamięci Jana Pawła II przygotowaną przez młodzież i dzieci z Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu,
z Publicznego Gimnazjum Nr 1 w Brzegu,
z Publicznego Przedszkola Nr 7 Integracyjnego w Brzegu,
z Parafii Wojskowej Schola EMANUS.
22.10.2006 odbędzie się występ w kościele p.w Św. Mikołaja o godzinie 13.15.

Źródło: Miejski Serwis Informacyjny
Piękne przedstawienie pt. "Słowa na wiatr" poświęcone pamięci Jana Pawła II można było obejrzeć 16 października br. w brzeskim zamku. Przygotowali je młodzi brzeżanie - uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1, Publicznego Gimnazjum nr 1, przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 7 Integracyjnego oraz członkowie scholi Emaus z Parafii Wojskowej.
Młodzi artyści (wszyscy ubrani na biało) prezentowali m.in. piękne pieśni oraz prozę tematycznie związane z Dniem Papieskim. W pewnym momencie dwójka dzieci przeszła przez salę i zaprezentowała licznie zgromadzonej publiczności dwa białe gołębie – symbole pokoju, które po chwili wypuszczone zostały z zamkowych krużganków. Na zakończenie programu dzieci dzieliły się z zebranymi świeżym pieczywem - symbolem życia.
Wśród publiczności byli m.in. burmistrz Brzegu Wojciech Huczyński oraz ksiądz prałat Bolesław Robaczek, który po występach pochwalił młodych wykonawców i podziękował ich opiekunom i rodzicom za trud włożony w przygotowanie przedstawienia. Podkreślił także, że to piękne, iż cały czas pamięta się o Janie Pawle II i jego nauczaniu.Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Delegacja Opolskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Bruno Tomaszkiem na czele gościła 1 lutego br. w Brzegu. Do spotkania doszło z inicjatywy Podokręgu ZPN w Brzegu, a zorganizowali je brzeski magistrat oraz starostwo. Władze miasta reprezentowali: burmistrz Wojciech Huczyński, jego zastępcy Stanisław Kowalczyk i Artur Kotara oraz przewodniczący Rady Miejskiej Mariusz Grochowski, natomiast powiat – wicestarosta Ryszard Jończyk oraz Mieczysław Niedźwiedź - naczelnik Wydziału Promocji i Inicjatyw Gospodarczych.
W trakcie wizyty najpierw oglądano wybudowane w ubiegłym roku boiska z trawy syntetycznej w Publicznym Gimnazjum nr 3. Przypomnijmy, że jedno z nich współfinansowane było przez Ministerstwo Sportu, a drugie – przez specjalny program Europejskiej Unii Piłkarskiej UEFA. Następna część wizyty miała miejsce w Zamku Piastów Śląskich. Tutaj spotkanie otworzył burmistrz Wojciech Huczyński, który poinformował o stanie przygotowań Brzegu w zakresie tworzenia bazy na EURO 2012. Następnie zebrani obejrzeli multimedialną prezentację dotyczącą planów budowy centrum sportowo – pobytowego (modernizacja stadionu, rozbudowa krytej pływalni).
Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu

Publiczne Gimnazjum nr 1 oraz Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Sportowymi awansowały do półfinałów wojewódzkich w koszykówce chłopców.
Oba zespoły były najlepsze zarówno w turnieju miejskim, jak i w powiatowym. W obu zawodach PG 1 zajmowało pierwsze miejsce, a ZS 1 – drugie. Zespół PG 1 prowadzony przez Mariusza Andruchowicza zagra w półfinale w Strzelcach Opolskich, a drużyna ZS 1 prowadzona przez Jacka Zawadzkiego w Krapkowicach.

Turniej miejski
1. PG 1 Brzeg
2. ZS 1 Brzeg
3. ZS 2 Brzeg
4. PG 3

Turniej powiatowy
1. PG 1 Brzeg
2. ZS 1 Brzeg
3. PG Olszanka
4. PG Lewin Brzeski
5. PG 2 Grodków

PG 1 Brzeg: Konrad Betka, Artur Dudziak, Damian Dmytryk, Rafał Worobiec, Marek Szupieńko, Dawid Podgórski, Sebastian Gołębiewski, Kamil Adwent, Igor Grabowski, Waldemar Kozmowski, Waldemar Stanoszek; opiekun Mariusz Andruchowicz
Uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu zdobyły złoty medal w finale wojewódzkim w koszykówce dziewcząt.
Zespół prowadzony przez Annę Goldę pokonał w turnieju, który odbył się w Brzegu, trzy zespoły i pewnie zajął pierwsze miejsce.

Końcowa kolejność
1. PG 1 Brzeg
2. PG 1 Prudnik
3. PG Lewin Brzeski
4. PG Wołczyn

PG 1 Brzeg: Ewelina Bider, Żaneta Kędra, Agata Lubowiecka, Laura Babiarz, Aleksandra Wantuch, Klaudia Szwak, Natalia Jędrzejko, Aleksandra Frączyk, Aneta Bolek, Marga Rudno-Rudzińska, Aleksandra Teklińska, Monika Nizio, opiekun Anna Golda
Po zwycięstwie w finale wojewódzkim koszykarki Publicznego Gimnazjum nr 1 z Brzegu odpadły w finale regionalnym programu „Graj z Lotosem – Lotos szkołom”.
Zespół prowadzony przez Annę Goldę podczas turnieju w Rybniku wygrał jedno spotkanie, a w dwóch musiał uznać wyższość rywalek. Z brzeżankami wygrały zespoły z Rybnika i Łodzi, a zwycięstwo przyszło w meczu z drużyną z Polkowic.

Wyniki PG 1 Brzeg:
PG 1 Brzeg – PG 2 Rybnik 27:75; PG 1 Brzeg – PG 2 Polkowice 58:41; PG 1 Brzeg – PG 22 Łódź 31:95

PG 1 Brzeg: Ewelina Bider, Żaneta Kędra, Agata Lubowiecka, Laura Babiarz, Aleksandra Wantuch, Klaudia Szwak, Natalia Jędrzejko, Aleksandra Frączyk, Aneta Bolek, Marga Rudno-Rudzińska, Aleksandra Teklińska, Monika Nizio; trener Anna Golda
W dniu dzisiejszym odbył się Wojewódzki Finał Piłki Nożnej Dziewcząt.
Piłkarki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu w pięknym stylu pokonały rywalki. Najwięcej bramek w turnieju zdobyła Natalka Jędrzejko, która również została okrzyknięta najlepszą zawodniczką.

Wyniki:
PG 1 Brzeg 4:0 Nysa
PG 1 Brzeg 5:0
PG 1 Brzeg 3:1

Skład drużyny: Monika Nizio, Marga Rudno-Rudzińska, Sara Dyminczuk, Natalia Jędrzejko, Żaneta Kędra, Ewelina Bider, Laura Babiarz, Monika Sanetra, Patrycja Łyskawa, Aleksandra Wantuch, Agata Lubowiecka; opiekun Mariusz Andruchowicz
W Biskupcu w województwie Warmińsko-Mazurskim odbyła się Ogólnopolska Gimnazjada w Piłce Nożnej Dziewcząt.
Prawo startu mieli mistrzowie województw, a w tym gronie znalazły się też uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 z Brzegu, który tydzień wcześniej zdobyły złote medale w województwie. Mistrzostwa stały na bardzo wyrównanym poziomie, każdy mógł zdobyć medal, jak również zająć ostatnie miejsce. Uczennice brzeskiego gimnazjum prowadzone przez Mariusza Andruchowicza zdobyły brązowe medale, co trzeba uznać za wielki sukces, jak również wielką niespodziankę. Trener dziękuje całej drużynie za charakter i wolę walki. Wielkie podziękowanie i gratulacje należą się Natalii Jędrzejko, która jest siłą napędową tej drużyny.

PG 1 Brzeg: Natalia Jędrzejko, Marga Rudno-Rudzińska, Sara Dyminczuk, Ewelina Bider, Żaneta Kędra, Agata Lubowiecka, Monika Nizio, Laura Babiarz, Aleksandra Wantuch, Patrycja Łyskawa, Monika Sanetra

Końcowa kolejność:
1. PG 4 Radom
2. PG Baczyna
3. PG 1 Brzeg
4. PG Książki
5. PG Sieradz
6. PG Wydminy
Dwa brzeskie zespoły uzyskały awans do ćwierćfinałów wojewódzkich w halowej piłce nożnej dziewcząt szkół gimnazjalnych.
Turniej powiatowy odbył się w brzeskiej hali przy ul. Oławskiej i najlepszy okazał się zespół gospodarzy, czyli Publiczne Gimnazjum nr 1 z Brzegu. PG 1 w drodze do zwycięstwa w turnieju pokonało PG Jędrzejów 4:0, PG Kościerzyce 4:1, zremisowało z ZS 1 Brzeg 0:0 oraz wygrało z PG Lewin Brzeski 2:0.
1. PG 1 Brzeg
2. ZS 1 Brzeg
3. PG Lewin Brz.
4. PG Jędrzejów
5. PG KOścierzyce

PG 1 Brzeg: Natalia Jędrzejko, Żaneta Kędra, Marga Rudno-Rudzińska, Sara Dyminczuk, Monika Nizio, Ewelina Bider, Laura Babiarz, Agata Lubowiecka, Aleksandra Wantuch, Klaudia Andruchowicz, Malwina Konke, Klaudia Szwak, Sandra Rudyk. Opiekun: Mariusz Andruchowicz.
W Publicznym Gimnazjum nr 1 odbył się półfinał Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w szachach drużynowych szkół gimnazjalnych. W zawodach uczestniczyło 8 drużyn, a wśród nich zespół z Publicznego Gimnazjum nr 1. Podopieczni Jacka Toporowskiego zajęli 3 miejsce w turnieju i tym samym awansowali do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Kluczborku.

1. PG nr 1 Prudnik 16,5 pkt.
2. PG nr 1 Kluczbork 16 pkt.
3. PG nr 1 Brzeg 12,5 pkt.
4. PG nr 1 Strzelce OP. 12pkt.
5. ZSM nr 1 K - Koźle 10 pkt.
6. PG nr 9 Opole 10pkt.
7. PG Siołkowice 7 pkt.
8. PG Niemodlin 6 pkt.
Obecny rok szkolny obfituje w największe sukcesy sportowe na terenie województwa szkoły przy ulicy Oławskiej.
Przed dwoma laty brzeski "jedynka" zajęła czwarte miejsce w rankingu Szkolnego Związku Sportowego w województwie opolskim. Tegoroczne sukcesy sportowców z Oławskiej mogą zaowocować tym, że zwycięstwo może przypaść brzeskiemu gimnazjum. Dotychczas dziewczęta z ”jedynki" zdobyły czwarte miejsce w województwie w piłce nożnej halowej, zajęły czwarte miejsce w koszykówce oraz awansowały do finałów wojewódzkich w piłce ręcznej i tenisie stołowym. Są tez w półfinale w unihokeja. Czekają je jeszcze sztafetowe biegi przełajowe w kwietniu i piłka nożna na trawie w maju. Tutaj także oczekiwane są sukcesy w postaci awansu do finałów.
Drużyny chłopców również zdobywają punkty dla PG nr 1. Piłkarze ręczni zdobyli mistrzostwo Opolszczyzny, a do finału awansowali tez koszykarze. Należy zaznaczyć kolejny bardzo dobry występ drużyny szachistów, którzy także awansowali do finału wojewódzkiego. W każdym roku sukcesy uczniów z "jedynki" były widoczne, ale to co się dzieje w tym roku szkolnym jest naprawdę dużym sukcesem nauczycieli i uczniów. Na dzień dzisiejszy osiągnięto siedem finałów wojewódzkich, a może ich być jeszcze więcej.
Na te sukcesy pracują nauczyciele katedry wychowania fizycznego: Mariusz Andruchowicz, Anna Golda, Bożena Janklowska, Ewa Jarząb, Robert Karlikowski, Małgorzata Kubiak, Marek Taczanowski i Jacek Toporowski, a nad wszystkim rękę trzyma Pani Dyrektor Danuta Stefańska.
Podsumowano współzawodnictwo sportowe szkół podstawowych i gimnazjów – Igrzyska Młodzieży Szkolnej i Gimnazjadę w sezonie 2007/08. Bardzo dobrze wypadły tam brzeskie szkoły.
Najwyżej sklasyfikowane zostało Publiczne Gimnazjum nr 1 z Brzegu, które zajęło drugie miejsce w swojej kategorii, ustępując jedynie PSG nr 5 z Kędzierzyna-Koźle. Z kolei w pierwszej dziesiątce szkół podstawowych uplasowały się aż dwie szkoły z Brzegu – „trójka” i „jedynka”.

Gimnazja
1. PSG 5 K-Koźle 171
2. PG 1 Brzeg 114
3. PG Zdzieszowice 71

Szkoły podstawowe
1. PSSP 5 Krapkowice 83
2. PSP 19 K-Koźle 77
3. PSP 15 Opole 74
...
8. PSP 3 Brzeg 55
10. PSP 1 Brzeg 53
Dzisiaj młodzi piłkarze ręczni Orlika tym razem jako reprezentacja Publicznego Gimnazjum nr 1 pojechała na Mistrzostwa Polski szkół gimnazjalnych do Płocka.
Pojechali w składzie:
Sebastian Gołebiewski-Orzycki Marcin, Madura Wojtek, Lipka Maciek, Dawid Michalak, Mariusz Gnatowicz, Łukasz Siperek, Patryk Krawczyk, Waldemar Stonoszek, Dawid Podgórski, Worobiec Rafał, Błażejewski Krzysztof, Betka Konrad.
Trenerzy: Robert Karlikowski i Marek Taczanowski
Młodzi piłkarze Publicznego Gimnazjum nr 2 z Brzegu wywalczyli awans do półfinału wojewózkiego w halowej piłce nożnej.
Podopieczni Bartosza Kowalskiego wygrali zarówno zawody miejsce, jak i powiatowe, choć w tych drugich zaliczyli potknięcie w postaci porażki z zespołem z Lewina Brzeskiego. Jak się jednak później okazało wynik ten nie miał znaczenia dla układu tabeli.
Zespół PG 3 zagra w pófinale 15 grudnia, który odbędzie się w Brzegu.

Finał miejski
PG 3 Brzeg - ZS 2 Brzeg 4:0
PG 3 Brzeg - ZS 1 Brzeg 6:2
PG 3 Brzeg - PG 1 Brzeg 3:1
1. PG 3 Brzeg
2. ZS 2 Brzeg
3. ZS 1 Brzeg
4. PG 1 Brzeg

Finał powiatowy
PG 3 Brzeg - PG 2 Grodków 6:2
PG 3 Brzeg - PG Lewin Brz. 2:3
PG 3 Brzeg - PG Olszanka 2:0
1. PG 3 Brzeg
2. PG 2 Grodków
3. PG Lewin Brz.
4. PG Olszanka

PG 3 Brzeg: Marcin Zajączkowski, Damian Michalak, Jakub Bandura, Marcin Moroziński, Paweł Drankowski, Dawid Kotecki, Przemysław Wierzba, Bartłomiej Jermak, Mateusz Żyłka, Maciej Guzak; opiekun Bartosz Kowalski
Dziewczęta z Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu, podobnie jak chłopcy z PG nr 3 awansowały do finału wojewódzkiego w halowej piłce nożnej.
Zespół prowadzony przez Mariusza Andruchowicza po wygraniu zawodów miejskich i powiatowych, również w półfinale wojewódzkim nie znalazł pogromcy. Brzeżanki w drodze do finału wygrały wszystkie 7 spotkań.
PG nr 1 grał w składzie: Monika Nizio, Natalia Jędrzejko, Żaneta Kędra, Ewelina Bider, Agata Lubowiecka, Laura Babiarz, Sara Dyminczuk, Klaudia Szwak, Marga Rudno-Rudzińska; opiekun Mariusz Andruchowicz.

Wyniki PG 1 w drodze do finału:
Finał miejski: PG 1 Brzeg - ZS 2 Brzeg 3:1; PG 1 Brzeg - ZS 1 Brzeg 3:0; PG 1 Brzeg - PG 3 Brzeg 1:0
Finał powiatowy: PG 1 Brzeg - PG Jędrzejów 2:0; PG 1 Brzeg - PG Lewin Brzeski 2:1
Półfinał wojewódzki: PG 1 Brzeg - PG Jemielnica 5:0; PG 1 Brzeg - PG Zdzieszowice 2:0
Zespół Publicznego Gimnazjum nr 3 zajął 6 miejsce w finale wojewódzkim w halowej piłce nożnej rozegranym w Kluczborku.
Wyniki:
1.Pg3 Brzeg - PG 1 Opole 2:4
2.PG 3 Brzeg - PG Rudniki 4:1
3.PG 3 Brzeg - PG 5 Kluczbork 0:2

Wyniki półfinałów:
1. PG 2 Olesno -PG 1 Opole 2:1
2. PG 5 Kluczbork - PG 7 Opole 3:1
Mecz o 3 miejsce
PG 1 Opole - PG 7 Opole 3:1
Finał
PG 2 Olesno - PG 5 Kluczbork 4:3
W hali sportowej MOSiR-u odbyły się mistrzostwa miasta w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych. Wśród dziewcząt jak i chłopców zwyciężyły drużyny z Publicznego Gimnazjum nr 1. Obydwa zespoły reprezentować będą nasze miasto w zawodach na szczeblu rejonowym.

Dziewczęta:
PG nr 1 - PG nr 3 4:2
PG nr 1 - ZS nr 1 z OS 8:5
PG nr 3 - ZS nr 1 z OS 6:3

Tabela:
1. PG nr 1 4 12:7
2. ZS nr 1 z OS 2 11:11
3. PG nr 3 0 5:10

PG nr 1: Karolina Kozera, Agnieszka Mykita, Małgorzata Tylus, Katarzyna Skóra, Karolina Parobecka, Marzena Szczepaniak, Kamila Tutaj, Katarzyna Iwanicka, Justyna Dziura, Marta Marciniak, Bernadetta Strojec. Opiekun: Mariusz Andruchowicz.

Chłopcy:
PG nr 1 - PG nr 3 16:6
PG nr 1 - ZS nr 1 z OS 7:2
PG nr 3 - ZS nr 1 z OS 12:5

Tabela:
1. PG nr 1 4 21:8
2. PG nr 3 2 18:19
3. ZS nr 1z OS 0 7:19

PG nr 1:Bartosz Biernacki, Alan Cuper, Michał Fabiszewski, Mateusz Frańczak, Błażej Górzyński, Mateusz Kaniowski, Remigiusz Klein, Marcin Kucharski, Piotr Łabowski, Mateusz Szewczuk, Sebastian Jankowski. Opiekun: Marek Taczanowski.
Cztery! Za www.gogolin.pl: "Nadajniki Hotspot w Gogolinie:

- Hala sportowa przy Państwowej Szkole Publicznej nr 3 ul. Krapkowicka 141A

- Publiczne Gimnazjum w Gogolinie ul. Szkolna 19

- Państwowa Szkoła Publiczna nr 2 ul. Strzelecka 39

- Budynek przy ul. Strzeleckiej 1"

Zastanawialiśmy się jaki jest w praktyce transfer...
Kiedyś w jakieś święto (bodajże 3 Maja) na kompleksie budynków szkoły i gimnazjum w Świętej Katarzynie naliczyłem 16 flag biało-czerwonych. Uznałem to za mocną przesadę. Dzisiaj, w Święto Niepodległości, widziałem tylko jedną. Czyżby pozostałe wyparowały z magazynu? A może "wyłopotały się na wietrze"?
Obok barw narodowych wisi jeszcze jedna flaga, która z daleka (zwłaszcza, gdy nie łopotała ) wyglądała mi na flagę niemiecką! Kolory: czarny, czerwony i żółty. Zaintrygowało mnie, dlaczego Święto Niepodległości uczczono niemiecką flagą? Dopiero z bliska przyjrzałem się dokładnie i stwierdziłem, że to świeżo uchwalona (a już uszyta!) flaga naszej gminy! Kolejność odwrotna, niż na fladze niemieckiej, dodatkowo wąski pas bieli, pasy ułożone pionowo (a nie poziomo, jak na fladze państwowej).

Cytat:
"26 października 2006 roku na XLVII sesji Rady Gminy Święta Katarzyna podjęto Uchwałę nr XLVII/356/06 Rady Gminy Święta Katarzyna w sprawie przedłożenia do zaopiniowania przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej projektów wzorów symboli wynikających z wizerunku herbu, kształtującego zespół barw w kompleksie weksyliów, jak i układ konstrukcyjny pasów (słupów barwnych) wynikających z konstrukcji herbu Gminy Święta Katarzyna." (źródło)

Pytanie:
Czy można używać flagi gminy, ustanowionej tak niedawno? Uchwała co prawda "weszła w życie z dniem podjęcia", ale minister SWiA jeszcze nie wydał opinii, wojewoda ma jeszcze czas na ewentualne uchylenie uchwały, a flaga już łopocze?
W dniu 24 maja 2007 r. o godz. 9:00 w budynku Fundacji Na Rzecz Kultury Fizycznej i Sportu w Kolbuszowej przy ulicy Wolskiej 2 odbędzie się X Sesja V Kadencji Rady Miejskiej w Kolbuszowej

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Informacja o działalności Burmistrza Kolbuszowej w okresie między sesjami.
4. Sprawozdanie Zakładów Budżetowych za 2006 rok.
5. Informacja o stanie likwidacji PGKiM w Kolbuszowej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2007 terenu budownictwa mieszkaniowego w Nowej Wsi.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kolbuszowa.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów pod budownictwo przemysłowe w Kolbuszowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie MiG Kolbuszowa.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kolbuszowa na lata 2007-2013.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do zasobów komunalnych niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Widełce i nieodpłatnego obciążenia służebnością gruntową
12. Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznej szkoły podstawowej specjalnej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia publicznego gimnazjum specjalnego.
14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
15. 15. Interpelacje i wolne wnioski.
W Polsce nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18. roku życia. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 229 poz. 1954 ze zm.). Ustawa ta określa tryb postępowania i środki egzekucji administracyjnej stosowane w celu doprowadzenia do wykonania obowiązków. Środkiem egzekucji administracyjnej obowiązku szkolnego jest grzywna w celu przymuszenia. Grzywnę nakłada się na ustawowego przedstawiciela dziecka, tj. rodziców lub prawnych opiekunów (art. 120 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

//safian
czyli mialem racje :)
Ze strony UM Zabrze na temat obrad Rady Miasta,

Przekształcenie szpitala
17.02.2009.

Dyskusja na temat zabrzańskiej służby zdrowia zdominowała lutową sesję zabrzańskiej Rady Miejskiej. Ostatecznie radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przekształcenia Szpitala Rejonowego przy ul. Zamkowej z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w spółkę prawa handlowego.

- Chcemy otworzyć szpital dla mieszkańców. Nie zadłużyliśmy się do tej pory, ale to ostatni dzwonek na tego typu przekształcenie – podkreślał podczas sesji Józef Węgrzyn, dyrektor szpitala.
Likwidacja szpitala w dotychczasowej formie ma się rozpocząć 1 marca i potrwać do końca roku. Później szpital ma funkcjonować jako Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o., czyli jednosobowa spółka gminy.
Podczas sesji radni przyjęli również m.in. powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na 2009 rok oraz program ograniczenia niskiej emisji na terenie miasta.
Wyznaczyli podmioty, w których będzie można odbywać karę ograniczenia wolności oraz wykonywać prace społecznie użyteczne. Zgodzili się również na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na termomodernizację budynku Gimnazjum nr 24 przy ul. Zamenhoffa.

Wszystko fajnie itd. tylko o ostatnich punktach planu obrad RM nic nie napisano co i jak :> nie ma to jak dobra informacja...
A jeśli chodzi o TI, to czy Pani "Barbara Anforowicz-Niklik, Gimnazjum Nr 4 w Mysłowicach (technologie informacyjne)" (cytat z listy zespołu Kunszty) nie ma przypadkiem niedosytu godzin w gimnazjum i dlatego propozycja nielogicznego "przesunięcia"?
Oczywiście, że mam. Napisałam o tym już w (cytuję) "formularzu zgłoszeniowym Instytutu Spraw Publicznych ", który przesłałam bodajże we wrześniu. Podejrzliwośc o propozycję nielogicznego posunięcia jest daleko idąca i mija sie z prawdą.

Już wcześniej pisałam, że biorąc pod uwagę brak jakiegokolwiek sprawdzianu zewnętrznego umiejętności z TI w gimnazjum uczniowie przychodzą do szkoły ponadgimnazjalnej z bardzo miernymi osiągnięciami
Wydaje mi się, że to nie brak jakiegokolwiek sprawdzianu zewnętrznego umiejętnosci z TI, ale zbyt mała ilość godzin tego przedmiotu w gimnazjum (słownie: dwie godziny) oraz ubogie oprogramowanie, w które wyposażyło MEN "pracownie internetowe w każdym gimnazjum" jest przyczyną istniejącego stanu rzeczy. Nie zawsze też dyrektorskie godziny przeznaczane są na realizację tegoż przedmiotu.

... o powszechności komputera we wszystkich domach jeszcze na razie nie możemy marzyć. Zajęcia pozalekcyjne wobec uczniów dojeżdżających też nie spełniają postulatu o pozalekcyjnych ćwiczeniach. A poza tym - chyba doskonale wiemy, że domowy kontakt ucznia z komputerem, to przede wszystkim gry i chaty - a to chyba za mało.
Zgadzam się z Panią w zupełności i dlatego myślę, że trzy godziny w gimnazjum to jest to!
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów, którym sprawa kształcenia leży na sercu.
Barbara Anforowicz-Niklik
Jestem PEWIEN że wam schlebia [co poniektórym oczywiscie ] taka gatka ' e ziąą pokasz salto ' ponieważ przez to widzicie że jesteście doceniani w tym co robicie. A ciekawe ilu z was umie POPRAWNIE to salto i chociaż mówi prawdę ^^ Ale tak czy siak, nie wciskajcie kitu, bo ja sam lubię kiedy ktoś mi powie: ' ej dżeremi, weź klepnij z tego czegoś salto ' Robię, jezeli mam ochotę, lub jeżeli jestem aktualnie na treningu. Bo nie widzę w tym nic złego. Wystarczy mi to stwierdzenie- wiem że robię to dla SIEBIE, nie dla innych.
W szkole ? Jestem dość popularny dzięki paru moim schematom, które Gimnazjum nr. 33 dość długo zapamięta Nigdy nikt nie szydził ze mnie, wtedy kiedy uprawiałem Parkour też. Ludzie szydzą z ludzi, którzy nie potrafią wiele. A takich jest dużo w szkołach publicznych. ' Jamakasziii '.
Imię: Agata
Pseudo: Levini
Wiek: 15 lat (2.6.1988r)
Miasto: Białystok
Szkoła: Publiczne Gimnazjum nr.9 w Białymstoku polskich sił zbrojnych na zachodzie (beznadziejna nie??)
Wzrost: 174cm
kolor włosów: blond
kolor oczu: niebiesko zielony
ulubione ubranie: jeansy, t-shirt, didaski =P
ulubione zarelko: ogoolnie wloskie =P
zainteresowania: m&a, książki (służą mi do czytania) kompy, net, sporty extremalne,
w przyszłości chciała bym: studiować japonistykę i inforatykę
znak zodiaku: Bliznięta
ulubiona manga: Mars (^^), I''s,X
ulubione anime: Vision of Escaflowne, Love Hina, I Me My!Strawberry Eggs =D
z natury jestem: optymistką
ulubiona pora roku: Lato =D
Mówił prawdę:I On sam, w całej okazałości. Zadymiacz, żeglarz, sztangista, picer i przyszły patron Publicznego Gimnazjum nr 14 w Radomsku.Zduńska Wola
Data i godzina 2007-12-01 17.00
Wykonawcy CREDO
Miejsce Publiczne Gimnazjum nr 1 ul. Parkowa 5
Wstęp wolny
Organizator Parafia św. Maksymiliana
Kontakt suavis.tlen.pl
Inne Koncer z pełną gamą stylów muzycznych, po koncercie zabawa andrzejkowa.hehe... byłam na tym koncercie... na Diecezjalnym Przystanku Jezus śpiewali piosenki Magdy Anioł i wiecie kogo tam widziałam? br. Piotra Szaro
LKS „Ciężkowianka”, „Wega” MCKiS

KLUBOWY KOMBAJN

Na początku kwietnia Ludowy Klub Sportowy „Ciężkowianka” we współpracy z klubem środowiskowym „Wega” MCKiS oraz Szkoła Podstawową nr 18 i Gimnazjum nr 11 rozpoczął realizację całorocznego zadania publicznego, związanego z organizacją przedsięwzięć uwzględniających profilaktykę uzależnień, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz promujących zdrowy styl życia pn. „Klubowy kombajn”. Przedsięwzięcie współfinansowane jest z budżetu miasta Jaworzna w ramach konkursu ogłoszonego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Celem jest zapewnienie opieki, zabawy, rekreacji i edukacji prozdrowotnej przy szczególnym uwzględnieniu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych poprzez zorganizowanie warsztatów, wycieczek, zajęć sportowo-rekreacyjnych, konkursów i turniejów, olimpiad oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży w wieku przedszkolnym i szkolnym, z uwzględnieniem dorosłych członków społeczności lokalnej z terenu Jaworzna również z rodzin patologicznych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Projekt zainaugurował 2 kwietnia wyjazd do katowickiego kina „Helios” na film opowiadający o życiu i pontyfikacie Jana Pawła II, najwybitniejszego humanisty, intelektualisty, orędownika cywilizacji miłości i największego moralnego autorytetu XX wieku, honorowego obywatela miasta Jaworzna.

Wanda Ciołczyk
koordynator projektu

też tak mówimy u naszego lysego na lekcji. łyso ci teraz??? on już mina i mówi: yyy nie dogaduj<lol2>my tam padamy u niego na leckji<lol2>

publiczne gimnazjum samorządowe w Kazimierzy Wielkiej. sala nr 20 chcecie to wbijajcie do łysego na lekcje angielskiego<lol2> Polecam polecam:D:D:D

IronMaiden dobre zarciki robicie:D najlepsze z tym pisuarem:D<lol2> to my od gory wlazimy do kabin i zamykamy wszystkie drzwi to jak sie komus srac zachce to tylko pisuarek:D:D:D
Stokrotko piszesz "nawet w szkole specjalnej dziecko może mieć tylko o rok przedłużony czas nauki na każdym etapie tzn. po roku w kl. 1-3, 4-6 i gimnazjum - w sumie 3 lata dłużej" nie zgadzam się z tym ponieważ "Zgodnie z § 3, ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. nr 15, poz. 142 z późn. zm.) dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych"zatem wynika że można wydłużyć etap edukacyjny więcej niż o jeden rok.Trzeba np.w połowie 2 kl.złożyć wniosek do dyrekcji aby można było dziecko pozostawić w kl.3 przez kolejny rok.Nie jest to traktowane jako odroczenie tylko wydłużenie etapu edukacyjnego.
Sportowa kasa - Ponad 14,5 mln zł przyznało ministerstwo na dolnośląskie inwestycje sportowe

Chcemy zatrzeć białe plamy – mówił marszałek Andrzej Łoś, który wręczał decyzje o przyznaniu dofinansowania. – W naszym regionie są jeszcze gminy, gdzie nie ma żadnych hal sportowych. Marzy mi się stworzenie dolnośląskiego kompleksu sportowego.

Złożono 170 wniosków o dofinansowanie, które otrzyma kilkanaście miast i gmin.
Pieniądze przeznaczone będą przede wszystkim na rozbudowę hal sportowych, boisk i sal gimnastycznych. Rekordzistą jest Twardogóra – przyznano jej 2,9 mln złotych. Dzięki tej kwocie Gimnazjum nr 1 i Szkoła Podstawowa nr 2 będą miały nowoczesne hale sportowe.
Środki z ministerstwa otrzymają także miasta i gminy: Bolków (sala gimnastyczna z widownią w Gimnazjum im. Rycerstwa Polskiego), Chocianów (hala i boiska sportowe w Gimnazjum Publicznym), Dzierżoniów (hala sportowa w Ośrodku Sportu i Rekreacji), Krośnice, (kompleks boisk i hala sportowa w Centrum Edukacyjno-Turystyczno-Sportowym), Oborniki Śląskie (sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej nr 3), Oława (trybuny sportowe na stadionie miejskim), Stoszowice (sala gimnastyczna w Gimnazjum Publicznym w Budzowie), Sulików (hala sportowa w Zespole Szkół im. Jana Pawła II), Świdnica (hala sportowa w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Witoszowie Dolnym), Wąsosz (budowa zaplecza przy zespole boisk) oraz Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (kryta pływalnia przy ulicy Kamiennej).

(mako) - Słowo Polskie Gazeta Wrocławska

http://wroclaw.naszemiasto.pl/gospodarka/730803.html
Wrocław: Budowa bloku sportowego dla potrzeb Gimnazjum nr 13 oraz Biblioteki Publicznej we Wrocławiu przy ul. M. Reja 1/3

data zamieszczenia: 16.01.2008

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.02.2008 godzina 09:00, miejsce: siedziba Zarzadu Inwestycji Miejskich, ul.
Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław - kancelaria, pokój nr 18, I p..

Czy ktoś mógłby mi autorytatywnie i wyczerpująco wyjaśnić, czy ja, jako
rodzic dziecka, które nie chce chodzić na naukę religii katolickiej w
szkole mam OBOWIĄZEK złożyć w tej sprawie pisemne oświadczenie?
Słyszałem, że nie muszę tego robić.
Ceniłbym sobie podanie nie tylko konkretnego przepisu, który zwalnia mnie
z tego obowiązku ale również jego treść.ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach

(Dz. U. Nr 36, poz. 155, z 1993 r. Nr 83, poz. 390 oraz z 1999 r. Nr 67, poz.
753)

obowiązuje od dnia 9 maja 1992 r.

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć
przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów prawnych). W
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadpodstawowych i
ponadgimnazjalnych, zwanych dalej "szkołami", organizuje się w ramach planu
zajęć szkolnych naukę religii i etyki:

1) w szkołach podstawowych i gimnazjach - na życzenie rodziców (opiekunów
prawnych),
2) w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych - na życzenie bądź
rodziców (opiekunów prawnych), bądź samych uczniów; po osiągnięciu
pełnoletności o pobieraniu religii i etyki decydują sami uczniowie.

..............

Z przepisu wynika, że to rodzice, którzy chcą posyłac dziecko na religię,
muszą wyrazić wolę w tej sprawie.

UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW KOLEJĄ W KOMUNIKACJI KRAJOWEJ
TABELA Nr 1 - na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992r. o uprawnieniach
do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
(Dz. U. z 2002r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), wg stanu na dzień 20 lutego
2007r.
 [...]

Uprawniony:
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego do ukończenia gimnazjum, szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej - publicznej lub niepublicznej o
upraw-nieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia
24 roku życia

Na podstawie:
1)  zaświadczenie o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, wydane przez dyrektora przedszkola lub dyrektora szkoły;
2)  legitymacja szkolna (w tym legitymacja dla uczniów dotkniętych
inwalidztwem lub niepełnosprawnych
- w relacjach innych niż określone w poz. 7) wraz z dowodem osobistym lub
innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku ucznia, jeżeli nie jest
on określony w tej legitymacji.

Uprawniony:
Studenci do ukończenia 26 roku życia, w tym słuchacze kolegiów
nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych

Na podstawie:
Odpowiednio:
1)  dla studentów - legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę
wyższą,
2)  dla słuchaczy kolegiów nauczycielskich lub nauczycielskich kolegiów
języków obcych - legitymacja słuchacza kolegium,
wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie
wieku odpowiednio studenta lub słuchacza, jeżeli nie jest on określony w
tych legitymacjach.

Pozdrawiam
Rewizor

Szkoły w Środzie Śląskiej:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Śląskiej
ul. Górna 1/6, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 317-24-70
__________________________________________________________________________

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Środzie Śląskiej
ul. Kościuszki 62, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 317-30-64
__________________________________________________________________________

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
Publiczne Gimnazjum Specjalne
ul. Kilińskiego 33, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 317-21-81
__________________________________________________________________________

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Mikołaja Kopernika
ul. Wrocławska 12, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 317-32-39

Liceum Ogólnokształcące
Liceum Ekonomiczne
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych
Technikum Ekonomiczne
Technikum Handlowe
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
__________________________________________________________________________

Liceum Profilowane
ul.Wrocławska 10, 55-300 Środa Śląska
tel. +48 071 3173594
__________________________________________________________________________

Zespół Szkół Rolniczych im.Wincentego Witosa
ul. Św. Andrzeja 4, 55-300 Środa Śląska
tel.: 071 317-20-83

Liceum Profilowane
Liceum Ekonomiczne dla Dorosłych
Technikum Ekonomiczne dla Dorosłych
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży
Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Dorosłych(OHP)
__________________________________________________________________________
Dzieci, młodzież i dorośli przeżyli w hali widowiskowo- sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach małą namiastkę prawdziwych igrzysk olimpijskich. Odbyła się tam powiatowo – gminna inauguracja DNI OLIMPIJCZYKA 2008.

W godzinach porannych, samorządowcy z całego powiatu spotkali się z zachodniopomorskimi olimpijczykami. Wzięli w nim udział Wojciech Matusiak, Andrzej Sikorski ( kolarstwo ), Krzysztof Pierwieniecki ( boks ), Danuta Stołek, Izabela Szuszkiewicz, Ewa Kowalczyk – kajakarstwo. Następnie sportowcy rozjechali się do pyrzyckich szkół, gdzie dzielili się swoimi wrażeniami z olimpijskich startów i odpowiadali uczniom na liczne pytania.
W samo południe, w obiekcie OSiR przy ul. Rolnej rozpoczęły się główne uroczystości. Defiladę sportowców z całego regionu pyrzyckiego poprowadził Jerzy Goclik, prezes miejscowego klubu olimpijczyka. Za nim maszerowali z flagą olimpijską młodzi, wyróżniający się sportowcy, a zaraz potem obecni w Pyrzycach olimpijczycy. W pochodzie szli ponadto włodarze samorządowi i reprezentacje wszystkich szkół powiatu, jak również klubów i stowarzyszeń sportowych.
Imprezę uświetnił ceremoniał olimpijski. Flagę na maszt wciągnął Marcin Górny, uczeń Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. W kwietniowym, krajowym finale konkursu „Na olimpijskim szlaku – od Aten do Pekinu” zdobył srebrny medal. Znicz zapalił Damian Tyczka, uczeń Zespołu Szkół w Kozielicach, młodzieżowy mistrz województw w skoku wzwyż. Honoru odczytania apelu olimpijskiego dostąpiła utalentowana biegaczka SP Nr 2 w Pyrzycach, Paulina Starzyńska.
Tradycją świętowania olimpizmu w Pyrzycach jest wręczanie miejscowym, młodym sportowcom kółek olimpijskich. W tym roku otrzymali je: pierwsze – Amelia Wojciechowska, Magdalena Kędziora, Wojciech Piwowarczyk, Paweł Kudła, Adrian Wróbel, Wojciech Nowakowski, Oskar Wiśniewski, Igor Dobiszewski, Damian Tyczka ( l.a. ), Adriana Bolewska ( tenis stołowy ), Maciej Piwoni, Krzysztof Berdzik ( zapasy ); drugie – Alicja Hoczyk, Bartosz Piotrowski ( zapasy ); trzecie – Anna Piwoni ( zapasy ). Część oficjalną zakończyły występy gimnastyczne w wykonaniu dziewcząt z PG w Pyrzycach i chłopców z PG w Warnicach.
Oprawę sportową obchodów stanowiły powiatowe turnieje siatkarskie wszystkich pionów szkół. Wśród podstawówek zwyciężyły dziewczęta z ZS Kozielice i chłopcy z SP 2 Pyrzyce. Rozgrywki gimnazjalistów zdominowały uczennice i uczniowie PG w Pyrzycach, natomiast zmagania w szkołach ponadgimnazjalnych były domeną siatkarek i siatkarzy ZS nr 1 w Pyrzycach.
Patronat honorowy nad uroczystościami sprawowała Zachodniopomorska Rada Olimpijska, a ich organizatorami byli OSiR i Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Pyrzycach.

źródło: pyrzyce.um.gov.pl
W dniach 04 – 05.04.2008 w Sali Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach odbył się Turnieje Piłki siatkowej chłopców i dziewcząt w ramach ”Wiosennego Festiwalu Piłki Siatkowej” o puchar Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego. W turnieju udział wzięły zespoły, które awansowały w rozgrywkach szkolnych do półfinałów gimnazjalnych. Festiwal sędziowali J. Czaboćko i B. Pawlik.

4 kwietnia grali chłopcy. W turnieju tym udział wzięły 4 zespoły z województwa zachodniopomorskiego „Błyskawica” z Gimnazjum 43 Szczecin, UKS „Libero” z Gimnazjum nr 2 Wałcz, Gimnazjum nr 2 Gryfino, Publiczne Gimnazjum Pyrzyce.

5 kwietnia grały dziewczyny. W turnieju wzięły udział 4 zespoły z województwa zachodniopomorskiego, Publiczne Gimnazjum Police, Publiczne Gimnazjum Banie, Publiczne Gimnazjum Dębno, Publiczne Gimnazjum Pyrzyce.

Najlepszym zawodnikiem turnieju został Zabłocki Daniel z Gimnazjum nr 43 Szczecin.
Nagrody indywidualne w rozgrywkach chłopięcych zdobyli:
Nowak Piotr – najlepszy zawodnik drużyny z Gimnazjum nr 43 Szczecin.
Adamczewski Bartosz - najlepszy zawodnik drużyny Gimnazjum nr 2 Wałcz.
Zapaśnik Krzysztof - najlepszy zawodnik drużyny Publiczne Gimnazjum Pyrzyce
Łabuda Dawid - najlepszy zawodnik drużyny Gimnazjum nr 2 Gryfino

Puchar Burmistrza powędrował do Gimnazjum nr 43 ze Szczecina.

Najlepszą zawodniczką turnieju została Aleksandra Gładyszz Publicznego Gimnazjum z Dębna.
Wyróżnione zawodniczki:
Alicja Jasiak Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach
Karolina Wiśniewska Gimnazjum Publiczne Banie
Aleksandra Gładysz Gimnazjum Publiczne Dębno
Estera Szafran Gimnazjum Publiczne Police

Puchar Burmistrza powędrował do Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach.

źródło: pyrzyce.um.gov.pl
14 stycznia 2007r. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku odbyło się podsumowanie VIII edycji konkursu na „Najaktywniejsze Szkolne Koło Turystyczne 2007 roku”. Oficjalnego otwarcia i powitania zaproszonych gości dokonała dyrektor szkoły Małgorzata Jasion. Dużo ciepłych słów o działalności PTTK w regionie pyrzyckim wraz z życzeniami w Nowym Roku złożyli: Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński, Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko i Jerzy Winsze – prezes Regionalnego Oddziału PTTK w Szczecinie.

W dalszej części przedstawiona została przez pana Wojciecha Zalewskiego prezentacja multimedialne podsumowująca rok turystyczny 2007. Część artystyczną prowadził chór szkolny pod kierunkiem pani Beaty Hedzielskiej. Przypomniane zostały także najważniejsze zagadnienia regulaminu konkursu oraz punktacja zdobyta przez poszczególne koła turystyczne. W ostatniej części programu zostały ogłoszone oficjalne wyniki konkursu oraz wręczone nagrody i wyróżnienia. Fundatorami pucharów i nagród byli: Burmistrz Pyrzyc Kazimierz Lipiński , Zarząd PTTK w Szczecinie, ,Starosta Pyrzycki Wiktor Tołoczko oraz Burmistrz Lipian Krzysztof Boguszewski. Pomysłodawcą projektów pucharów i tabliczek był Wojciech Zalewski nauczyciel w SP Brzesko.

Po oficjalnej części można było obejrzeć wystawę promującą idee turystyki w regionie pyrzyckim, którą przygotowało Szkolne Koło Turystyczne w Brzesku oraz kolekcję sprzętu kolarskiego Ireneusza Czaboćko.

W uroczystości brały udział władze gminy , powiatu, dyrektorzy szkół gminy i powiatu oraz opiekunowie szkolnych kół PTTK Ziemi Pyrzyckiej.

Wyniki klasyfikacji punktowej.

Równorzędne I miejsce zajęły:
Szkoła Podstawowa w Brzesku i Zespół Szkół w Lipianach z 4250 pkt.

Na kolejnych pozycjach znalazły się kolejno:

SP nr 2 w Pyrzycach – 4150 pkt,
Publiczne Gimnazjum w Pyrzycach – 3750 pkt,
Szkoła Podstawowa w Mielęcinie –3750 pkt,
Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Pyrzycach – 3550 pkt,
Szkoła Podstawowa w Żabowie - 2900 pkt,
Szkoła Podstawowa w Okunicy – 1900 pkt,
O.R.E.W Nowielin – 1700 pkt,
Dom Dziecka w Czernicach – 750 pkt,
Warsztaty Terapii Zajęciowej w Nowielinie – 300pkt.

źródło: pyrzyce.um.gov.pl
W poniedziałek 11 czerwca 2007 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Pyrzyc Kazimierza Lipińskiego z młodzieżą pyrzyckich szkół. Młodzież reprezentowali uczniowie Publicznego Gimnazjum, Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2 Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego. W spotkaniu uczestniczyła również Zastępca Burmistrza Teresa Jasińska.
Burmistrz zaprosił młodzież do pyrzyckiego ratusza w związku z obchodami Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Myśl jaka przyświecała spotkaniu to „zastać, czy wyjechać”. –„Lubię rozmawiać z młodzieżą, często spotykam się z Wami, aby podyskutować na różne tematy. Bardzo sobie cenię te spotkania” – zwrócił się Burmistrz do przybyłych uczniów.
Burmistrz szeroko wypowiedział się na tematy dotyczące spraw miasta i gminy Pyrzyce. Przybliżył bieżące zadania realizowane przez gminę, zapoznał z planami inwestycyjnymi na najbliższe lata. Burmistrz mówił o środkach finansowych jakie można pozyskać z Unii Europejskiej na realizację różnych przedsięwzięć, a także o możliwości pozyskania środków z Programu Młodzież, który jest programem skierowanym właśnie do ludzi młodych.
Nawiązując do motta spotkania „zostać czy wyjechać” – Burmistrz zwrócił się z tym pytaniem do uczestników spotkania. Niestety zdecydowana większość nie widzi dla siebie przyszłości w Polsce, opowiedziała się za wyjazdem poza granice naszego kraju. Jednakże poproszeni o wyjaśnienie, nie potrafili dokładnie sprecyzować swojej decyzji. Burmistrz powiedział, że rozumie problemy młodzieży, stara się wyjść im na przeciw. –„Nie są to tylko Wasze problemy. Nie jesteście w tej kwestii osamotnieni. Pracują nad tym samorządy, debatują posłowie, powstały stowarzyszenia, każdy chce Wam pomóc, aby rozwiązać chociaż te najbardziej nurtujące problemy.” - powiedział Burmistrz. Natomiast Zastępca Burmistrza Teresa Jasińska podała młodzieży adresy stron internetowych, na których znajdą ciekawe informacje na temat szkoleń, kursów, wolontariatu.
Spotkanie miało formę dyskusyjną. Dużo pytań padło ze strony młodzieży. Pytania dotyczyły bieżących spraw naszego miasta, a także zamierzeń na najbliższe lata. Młodzież interesowała ścieżka rowerowa, sala kinowa, budowa oraz finansowanie Centrum Wodnego.
Burmistrz odpowiedział na wszystkie pytania młodzieży. O tym, że spotkanie było bardzo interesujące świadczy fakt, że trwało blisko dwie godziny.

żródło: pyrzyce.um.gov.pl
Władze Pyrzyc uhonorowały osoby, które w największym stopniu przyczyniły się do rozwoju miasta i gminy w minionym roku.

Osoby wyróżnione otrzymały złote, srebrne, brązowe oraz symboliczne Pyrzyczanki. Są wśród nich przedsiębiorcy, pracownicy oświaty i nauki, społecznicy i artyści amatorzy.

Złotymi Pyrzyczankami wyróżniono: Jana Ksela - przedsiębiorcę budowlanego i Władysława Michno - właściciela zakładu mechaniki i urządzeń rolniczych.

Srebrna Pyrzyczanka przypadła Mirosławowi Budynkowi, który prowadzi hodowlę pieczarek.

Natomiast brązowe: Zdzisławowi Tararako - dziennikarzowi Polskiego Radia Szczecin, zespołowi taneczno-wokalnemu Cierchaj oraz Grzegorzowi Rogalewiczowi - właścicielowi zakładu usług transportowych Grut.

Najwięcej osób otrzymało symboliczne Pyrzyczanki.

Są to: Kazimierz Piekara - właściciel zakładu krawieckiego, Janusz Śluborski - właściciel zakładu krawieckiego, Zdzisław Wiśniewski - właściciel biura rachunkowo-podatkowego Wu-Zet, Lucyna Wilgocka - sołtys Rzepniewa, Iwona Skawińska - sołtys Stróżewa, Bogdan Krawczyk - dyrektor Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie, Stanisław Białoszycki - właściciel przedsiębiorstwa Bakron, Artur Popko - dyrektor rejonu spółki Budimex-Dromex, Filip Tyczkowski - triki piłkarskie - freestyle, Magdalena Kędziora - biegaczka, Tomasz Szutkowski - naukowiec Ziemi Pyrzyckiej.

Były też statuetki za zasługi.

Otrzymali je: Alina Janił - dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach, Danuta Kuźnicka - nauczyciel w-f w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach, Tomasz Tyczkowski - dyrektor SP w Żabowie, jednostki OSP - odebrał Jerzy Wroński, Klub Oficerów Rezerwy LOK - odebrał Andrzej Drabczyk, Związek Producentów Zbóż Ziemi Pyrzyckiej - odebrał Edward Sadłowski oraz Koło Łowieckie Łoś - odebrał Waldemar Róg.

Podczas części oficjalnej uczestnikom uroczystości czas umilał cygański zespół taneczno-wokalny Cierchaj z Pyrzyc.

    Wyróżnieni Pyrzyczankami. Na zdjęciu od lewej: Jan Ksel, Władysław Michno, Andrzej Gumowski - przewodniczący rady miejskiej, Mirosław Budynek, Leontyna Olej z Wu-Zet, Filip Tyczkowski, Lucyna Wilgocka, Konrad Makuła - zespół Cierchaj, Iwona Skawińska, Stanisław Białoszycki, Henryk Rzepecki, Magdalena Kędziora, Tomasz Sutkowski oraz Kazimierz Lipiński - burmistrz Pyrzyc.
    (August Kimbar)


gs24 pl
Urząd Miejski dysponuje już pozwoleniem na budowę basenu krytego przy Gimnazjum Publicznym nr 4 na Os. Ustronie IV. Decyzję Starostwo Powiatowe wydało w tym miesiącu.
W ubiegłorocznym budżecie miasta prezydent zaproponował radnym wykonanie dokumentacji technicznej basenu i proponował przeznaczenie na ten cel 100 tys. zł. Radni uchwalając budżet zapoczątkowali procedurę przygotowywania inwestycji.
W ciągu roku wykonano zatem dokumentację techniczną.
- O basen zabiegaliśmy od wielu lat kiedy dowiedzieliśmy się, że jest w trakcie projektowania wnieśliśmy sugestie, które przekazaliśmy architektowi – mówi Anna Słowikowska, dyrektor GP nr 4. – Teraz czekamy na informację kiedy inwestycja będzie mogła ruszyć.
Dzisiejsze Gimnazjum Publiczne nr 4 to wcześniej Szkoła Podstawowa nr 4 – pierwsza samorządowa podstawówka w Lubinie. Działa od 13 lat
Pozwolenie na budowę ważne jest przez dwa lata. Jednak w tegorocznym budżecie miasta nie ma zarezerwowanych pieniędzy na rozpoczęcie budowy.
- Mając już pozwolenie na budowę, możemy występować do różnych instytucji o wsparcie finansowe – mówi Damian Stawikowski, asystent prezydenta. – Jeżeli pozyskamy dofinansowanie to prezydent zaproponuje radnym zmiany w budżecie miasta, tak aby inwestycję zacząć jeszcze w tym roku. Jeżeli nie będzie zewnętrznych pieniędzy, skupimy się w tym roku, głównie na budowie hali z krytym basenem na terenie OSiR, gdzie mamy już podpisaną umowę z wykonawcą.
Basen przy GP nr 4 będzie pierwszy tego typu obiektem w tej części miasta. Ciekawostką jest to, że będzie to również pierwszy w Lubinie i nie wykluczone, że pierwszy na Dolnym Śląsku basen z niecką wykonaną ze stali nierdzewnej. W projekcie uwzględniono potrzeby osób niepełnosprawnych. Przyszły basen będzie dla nich w pełni dostępny.
Planuje się, że po oddaniu obiektu do użytku, w trakcie godzin lekcyjnych z basenu będą korzystali uczniowie, a popołudniami mieszkańcy.
Żródło: lubin.pl"Zero tolerancji dla przemocy w szkole oznacza nowe przepisy w ustawie o systemie oświaty, nową hierarchię kar dla uczniów, ale i nagrody" - zapowiedział wicepremier, minister edukacji Roman Giertych w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku.

Przedstawiając założenia programu "Zero tolerancji" minister zapowiedział, że jeszcze w tym roku szkolnym jego resort ustanowi specjalną "nagrodę za solidarność" - dla tych, którzy pomagają innym "w sytuacji gnębienia przez kolegów czy koleżanki".

Giertych zapowiedział, że założenia programu "Zero tolerancji" przyjmie w formie uchwały Rada Ministrów w ciągu 2-3 tygodni.

Policja i straż miejska będzie zobowiązana informować rodziców o wagarującej młodzieży. Rady gmin będą miały prawo wprowadzić godzinę policyjną w nocy. Po godzinie policyjnej dzieciom bez opieki dorosłych nie będzie wolno przebywać w miejscach publicznych - zapowiedział Giertych.

Będzie też nowa hierarchia kar - dodał Giertych, wyliczając upomnienie, naganę, list do rodziców, publiczną naganę na apelu, skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły.

Ostateczną karą ma być skierowanie ucznia do ośrodka wsparcia wychowawczego - dodał minister.

Giertych zapowiedział też stworzenie zapisu o domniemaniu prawnym, że osoba dostarczająca nieletniemu alkohol lub narkotyki przyczynia się do powstania szkody, którą ten nieletni spowoduje pod wpływem środków odurzających, a tym samym może być pociągnięta do odpowiedzialności materialnej.

Potwierdził, że w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przeprowadzona kontrola w szkołach. Dokonają jej wizytatorzy, być może z udziałem policji. MEN przy współpracy z Centralnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli przygotowuje wsparcie pedagogiczne dla rodziców, w ramach którego będą organizowane kursy i wydawane publikacje dotyczące wychowania.

"Rząd przyjmie ten program, następnie będzie on rozpisany na konkretne akty prawne. Myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy zostaną one wszystkie przyjęte i od lutego - marca przystąpimy do realizacji tych punktów, które wymagają zmian ustawowych" - powiedział.

na podstawie: Onet.pl
Myślę, że opinia publiczna powinna zapoznać się z jeszcze jedną � paskudną � stroną samorządu. Jak się okazuje wielu radnych traktuje obecność w Radzie jak trampolinę do �ustawienia� siebie lub swoich krewnych. A oto przykłady:
1) Radny Wojtuniak po wstąpieniu do ugrupowania Przyjazna Gmina, �załatwił� żonie prace w Energetyce Cieplnej -spółce z udziałem Gminy (ostatnio �wróble ćwierkają�, że żona zastępcy burmistrza również będzie pracować w tej spółce). Radny Wojtuniak dla siebie również szukał pracy w oczyszczalni ścieków, ale jednym z wymogów było posiadanie wykształcenia minimum średniego i radny Wojtuniak nie spełnił tego warunku. Obecnie został przewodniczącym komisji budżetowo-gospodarczej. Fachowiec nam się trafił�
2) Radny Ranoszek. Wyjątkowo mocno lobował u radnego Kucharczyka (w Platformie Obywatelskiej), aby umieścić swoją małżonkę na stanowisku Kierownika Kuratorium w Wieluniu. Gdy się okazało, że żona nie dostała nominacji, obraził się i podpisał wniosek o jego odwołanie. Z kolei w mojej firmie (Wirex Leasing) ubiegał się o leasing mebli do nowo budowanej apteki. Gdy się okazało, że nie spełnia warunków i leasingu nie możemy udzielić, uznał to za zniewagę i przestały mu się podobać moje poglądy, więc przystąpił do grupy Pana Burmistrza, choć niegdyś głosował przeciwko udzieleniu absolutorium dla Burmistrza i grzmiał na sesji, gdy się okazało, że Burmistrz prywatnie odzyskuje od Gminy działkę przy ul. Sadowej. Sądzę, że niedługo zobaczymy na jakie to stanowisko żona Pana Ranoszka jest najlepszym kandydatem�
Wobec Pana Ranoszka i Lewicy padła również propozycja utworzenia stanowiska drugiego vice-burmistrza... Był u mnie znajomy, któremu taką propozycję złożono i pytał o wiarygodność tej oferty�
3) Radny Panek. Jego żona prowadzi stołówkę w Gimnazjum Nr 2 i Szkole Podstawowej Nr 2, czyli jednostkach podległych Gminie. Kilku radnych słyszało, kiedy Pan Panek żalił się, że była wywierana presja, aby wymusić �odpowiednie� głosowanie. Zresztą i mnie o tym również mówił - swego czasu - radny Kaftan.
4) Radny Czarnuch. Nie jest tajemnicą, że syn Pana
Czarnucha pracuje w Urzędzie Miejskim, a syn Pana Burmistrza Majchera jest zatrudniony w spółdzielni mieszkaniowej, której prezesem jest Pan Czarnuch. Komentarz jest zbędny�
5) Radny Kaczmarek. Zanim został radnym był
bezrobotnym. Kiedy uzyskał mandat, dostał pracę w Przedsiębiorstwie Komunalnym (100% udziału gminy).Żałosne...
Jak widać my mamy swoich Lepperów, Palikotów, Niesiołowskich.

Nepotyzm pełną gębą

Należałoby zrobić porządną antykampanię kilku radnym.
Od września również zajęcia w Ząbkach...

w:
Publiczne Gimnazjum nr 2
ul.Batorego 37
środy 18:30-20:00
piątki 17:00-18:30

telefon do instruktora prowadzącego:0-604713185

R.
Kochani! Mam już termin koncertu Pawełka! Odbędzie się on 16 grudnia godziny dokładnie jeszcze nie znam ale tak mniej więcej to będzie od 16 do 19. W Jelczu-Laskowicach Publicznym Gimnazjum Nr 2 wszystkich zapraszam bardzo serdecznie Basiu dziękuję za telefon :*
Chciałabym poruszyć inny problem, również związany z zarobkową migracją rodziców. Coraz wiecej ludzi wyjeżdża za pracą za granicę ale również zaczynają się powroty. Zadarza się, że po kilku latach pobytu za granicą rodzina wraca do kraju. Jak pomóc rodzicom i dziecku, które musi kontunuować naukę.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r., Nr 26, poz. 232) określa na jakich warunkach dziecko powinno byc przyjęte do szkoły.
§19.1. mówi, że:
do klasy programowo wyższej w szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazajlnej.... przyjmuje się ucznia na podstawie:
pkt 3) świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.
Ustęp 3 tego paragrafu mówi również, ze różnice programowe z zajęc edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przychodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

Tyle mówi przepis i co dalej?

Myślę, że nauczyciele powinni pomóc dziecku w powrocie do nowej szkolnej rzeczywistości, otoczyć go opieką, pomóc w integracji z klasą oraz pomóc w opanowaniu braków wynikajacych z różnic programowych. Chciałabym zwrócić uwagę, że nie mogą organizować żadnych egzaminów klasyfikacyjnych w myśl rozumienia Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania ucznió i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007r., nr 83, poz. 562), celem zaliczenia różnic programowych.
Głos Koszaliński, 04-11-2006

"Szkoły pod ścisłym nadzorem"

Upomnienie, nagana, list do rodziców, publiczna nagana na apelu, skreślenie z listy uczniów i przeniesienie do innej szkoły - tak karani będą uczniowie, łamiący szkolne regulaminy. Dla najbardziej agresywnych - ośrodki wsparcia wychowawczego.

Do tego zakaz używania na lekcjach telefonów komórkowych, "godne stroje” w szkole, godzina policyjna dla dzieci... Wczoraj wicepremier, minister edukacji Roman Giertych ogłosił swój program "Zero tolerancji dla przemocy w szkole”. Potem ruszył propagować go na Pomorzu.
Minister zaprezentował program w Gimnazjum nr 2 w Gdańsku. To właśnie w tej szkole dwa tygodnie temu doszło do molestowania 14-letniej Ani. Następnego dnia dziewczyna popełniła samobójstwo. Minister skrytykował władze szkoły za to, że zbyt późno poinformowały kuratorium o samobójstwie uczennicy.
- Dyrektor szkoły będzie miał prawny obowiązek powiadamiania policji lub sądu o demoralizacji nieletniego, o naruszaniu zasad współżycia społecznego, popełnieniu czynu zabronionego, spożywaniu alkoholu - zapowiedział R. Giertych. - Policja i straż miejska zostaną zobowiązane do tego, by informować rodziców o wagarach uczniów. Radni będą mogli wprowadzić godzinę policyjną dla dzieci w nocy. Jeśli tak się stanie, dzieci bez opieki dorosłych nie będą mogły po godzinie policyjnej przebywać w miejscach publicznych.
W najbliższych miesiącach w do szkół zawitają wizytatorzy, być może w towarzystwie policjantów, by przeprowadzić kontrole. MEN zapowiada także pedagogiczne wsparcie dla rodziców: kursy i publikacje dotyczące wychowania. Założenia programu w ciągu 2 - 3 miesięcy mają wejść w życie. Podczas konferencji prasowej w Gdańsku minister Giertych ogłosił także, że ustanowi specjalną nagrodę "za solidarność” dla tych uczniów, którzy będą reagować na gnębienie kolegów.
Z Gdańska minister R. Giertych przyjechał do Koszalina. Spodziewany był jego pobyt w Słupsku, trwały już nawet przygotowania, jednak ministerialne auto tylko przemknęło przez Słupsk. Do Koszalina minister przyjechał z prawie dwugodzinnym opóźnieniem. W II LO W. Broniewskiego cierpliwie czekała na niego ponad setka dyrektorów szkół z regionu.
- W naszych szkołach uczniowie mają więcej praw, niż nauczyciele - mówił Roman Giertych. - A jajko nie może być mądrzejsze od kury. Trzeba mocno powiedzieć "stop” i dać nauczycielom instrumenty do walki z agresją i przemocą. Miłość do młodych ludzi wtedy jest prawdziwa, jeśli od nich wymagamy. Podnośmy ich do góry, nie pozwólmy taplać się w błocie. Jeśli tego dokonamy, to będzie nasz wspólny sukces - zakończył minister i udał się na nocleg "gdzieś pod Koszalinem”, by rano wyruszyć dalej, do Szczecina.
Dnia 5 listopada 2007 roku o godzinie 10:00 w Publicznym Gimnazjum nr 18 w Białymstoku odbędzie się mecz koszykówki chłopców pomiędzy ZSBG Białystok - XI LO Białystok. Organizator zgłosił zapotrzebowanie na trzech (3) sędziów.

Czekam na zgłoszenia i zgłaszam się sam
to nie lepiej na trawiastym pełnowymiarowym?

po 11?Pełnej 11 nie będziemy miec więc niestety to odpada...

I ja proponuje w sobotę o 16 w Publicznym gimnazjum nr 3 może byc ?
Dobiegł końca rok szkolny 2004/2005, a wraz z nim zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy. Był to udany rok dla sportowców ze szkół podstawowych i gimnazjalnych naszego miasta. W zawodach o randze Mistrzostw Wojewódzkich uczniowie brzeskich szkół podstawowych i gimnazjalnych zdobyli łącznie 16 medali, w tym 4 złote. Trzy szkoły reprezentowały nasze miasto na Mistrzostwach Polski: drużyna koszykarzy z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 ( 12 miejsce ), piłkarze ręczni z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 ( 10 miejsce ) i drużyna szachowa z Publicznego Gimnazjum nr 1 ( 22 miejsce).

Poniżej przedstawiamy osiągnięcia naszych sportowców w zawodach o Mistrzostwo Województwa Opolskiego.

Szkoły Podstawowe:

Mini –koszykówka chłopców - PSP nr 8 - I
Tenis stołowy – drużynowy chłopców - ZS nr 1 z OS - III
Mini – piłka ręczna chłopców - PSP nr 3 - I
Mini – piłka ręczna chłopców - PSP nr 1 - III
Sztafetowe biegi przełajowe chłopców - PSP nr 3 - I
Unihokej chłopców - PSP nr 5 - III
Pływanie – 50 m stylem klasycznym - Żaneta Sobota / PSP nr 8 - III
Lekkoatletyka – skok w dal dziewcząt - Aleksandra Teklińska / PSP nr 1 - I
Lekkoatletyka – skok w dal chłopców - Adam Wujek / PSP nr 1 - III

Szkoły Gimnazjalne:

Halowa piłka nożna chłopców - PG nr 3 - II
Koszykówka dziewcząt - PG nr 1 - II
Piłka ręczna chłopców - PG nr 1 - II
Szachy - drużynowe - PG nr 1 - II
Piłka nożna chłopców - PG nr 3 - III
Lekkoatletyka – skok w dal dziewcząt - Agata Żebrowska / PG nr 3 - III
Lekkoatletyka – bieg na dystansie 300 m - Agata Żebrowska / PG nr 3 - III
Jubileusz 40-lecia placówki oświatowej mieszczącej się przy ul. Monte Cassino w Brzegu odbył się 14 października br. Obecnie w tym budynku znajduje się Publiczne Gimnazjum nr 3, dawniej była tu Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9.
Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele garnizonowym, po której zebrani przeszli do szkoły, gdzie poświęcono i odsłonięto pamiątkową tablicę z napisem: "9 to liczba szczęśliwa, jak szczęśliwy nauki czas." Wśród uczestników uroczystości byli m.in. byli i obecni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy i uczniowie placówki. Władze miejskie reprezentował burmistrz Wojciech Huczyński, zresztą absolwent "dziewiątki".
Po odsłonięciu znajdującej się w korytarzu przy wejściu do szkoły tablicy, zebrani przeszli do sali gimnastycznej, gdzie obejrzeli program artystyczny w wykonaniu uczniów PG nr 3. Chwilę później dyrektor gimnazjum Jerzy Wrębiak wręczył pedagogom nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody z okazji Dnia Nauczyciela.
Następnie nadszedł czas wspomnień. Głos zabierali m.in. byli pracownicy placówki z Panem Zenonem Turczakiem (pierwszym dyrektorem "dziewiątki") na czele. Mówił on m.in. o tym, jak jednolity kolektyw stanowili pracownicy szkoły. Z kolei burmistrz Wojciech Huczyński wyraźnie wzruszony wspominał swoje szkolne czasy w murach tej placówki. - To także dzięki temu, że tutaj miałem tak wspaniałych nauczycieli, moje losy potoczyły się tak, że dzisiaj jestem burmistrzem miasta - mówił.
Po części oficjalnej w szkolnych kuluarach dyskusjom i wspomnieniom nie było końca.

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
Dyrekcja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Brzegu i Klub Sportowy Odra Brzeg ogłaszają nabór dziewcząt urodzonych w 1993 roku do klasy sportowej.
Zajęcia odbywają się w każdy piątek o godzinie 16.00 przy ul. Oławskiej.
Wojewódzki etap Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego Dzieci i Młodzieży Szkolnej PTTK odbył się 18 października br. w brzeskim Klubie Garnizonowym. W imprezie wzięło udział 23 uczestników z Opolszczyzny, którzy przygotowali kilkuminutowe popisy oratorskie. Zawodnicy startowali w trzech grupach wiekowych. Sześcioosobowemu jury przewodniczył dr Jan Majewski. W uroczystym otwarciu konkursu wzięli udział m.in. wiceburmistrz Brzegu Stanisław Kowalczyk oraz Jadwiga Trzęsowska – kierownik Biura Oświaty, Kultury i Sportu w brzeskim magistracie.
Zwycięzcy konkursu w kategoriach szkół podstawowych oraz gimnazjalnych pojadą na finał ogólnopolski do Legnicy, a szkół ponadgimnazjalnych – do Golubia-Dobrzynia.
Konkurs organizowało PTTK Ziemi Brzeskiej przy współudziale Klubu Garnizonowego, a darczyńcami byli Urząd Miasta w Brzegu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

Wyniki konkursu:
SZKOŁY PODSTAWOWE:
I miejsce
Weronika PATERAK
Temat: Regionalne legendy
Publiczna Szkoła Podstawowa w Charbielinie
opiekun: Sylwia Gryczewska
II miejsce
Joanna ZYCH
Temat: Diabelskie kamienie
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 Głuchołazy
opiekun: Monika Kwit

SZKOŁY GIMNAZJALNE:
I miejsce
Marta NEROJ
Temat: Moje spotkanie z Dorel
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu,
opiekun: Agnieszka Suska
II miejsce
Jolanta SŁAWSKA
Temat: Powrót do korzeni
Publiczne Gimnazjum nr 3 w Brzegu,
opiekun: Maria Jeruszko

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE
I miejsce
Szymon OWSIAŃSKI
Temat: Po trzykroć malarz, po trzykroć poeta-Jan Cybis
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach
opiekun: Magdalena Kiszczak
II miejsce
Izabela KONIECZNA
Temat: Historia Jana z Nepomuku
Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach,
opiekun: Małgorzata Golanowska-Hefczyc

Sławomir Mordka
Rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Brzegu
tak ta stodoła była napewno twojego wychowawcy.!
nauczyciela publicznego gimnazjum nr 3 w brzegu
Dzisiaj uczennice Publicznego Gimnazjum nr 1 reprezentowały Brzeg w Olsztynie. Zajęły 3-miejsce. W rywalizacji wzięło udział 8 zespołów z różnych regionów Polski.
Więcej informacji po powrocie zawodniczek.
Gratulacje zarówno dla dziewczyn, jak i trenera!
Kto jest z PG nr 4....???
Nasza strona www.zs2zoi.prv.pl
No to ja polecam Publiczne Gimnazjum nr. 3. Sam chodzę tam do szkoły, poziom nauczania jest wysoki. I jak na razie to nie ma tam żadnych problemów z uczniami.
Prasowa relacja z seminarium
Obecna strategia Siechnic powstała w latach 1997-98. "Przez minione osiem lat udało się zrealizować około 80-90% założeń w tak zwanych projekatch twardych - posumował Grzegorz Roman. - Poprawiono znacznie infrastrukturę miasta oraz stan środowiska naturalnego, powstało gimnazjum i hala sportowa. Poprzez przygotowanie terenów w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej miasto stało się atrakcyjne dla inwestorów, a dzięki poprawie jakości życia i dla nowych mieszkańców. Efekty społeczne trudniej ocenić, jednak można już dziś mówić o siechnickiej tożsamości."

Najważniejsze zadania, z których wiele jest obecnie realizowanych, to:
lbudowa wschodniej obwodnicy Wrocławia
lpoprawa bezpieczeństwa publicznego
lusprawnienie i prywatyzacja usług medycznych
lutworzenie szkoły ponadgimnzjalnej
lbudowa nowej siedziby biblioteki miejskiej, poczty i banku
lusprawnienie transportu
lwdrożenie nowej organizacji ruchu
Siechnice nie posiadają wyraźnego centrum w postaci rynku czy placu targowego, składają się faktycznie z dwóch części: "starej przy elektrociepłowni i nowej wokół osiedla otaczającego centrum ogrodnicze. Teraz na ich pograniczu, naprzeciwko kościoła i blisko gimnazjum powstanie Centrum usługowo-mieszkalne". "Chcielibyśmy stworzyć miejsce integracji i rozrywki dla mieszkańców wpisany istniejący układ urbanistyczny miasta - wyjaśnia autor projektu, architekt Zbigniew Maćków. - Na terenie 11 hektarów staną dwa duże budynki użyteczności publicznej, z których jeden zostanie przeznaczony na cele administracyjne w wypadku przeniesienia siedziby gminy do Siechnic, na wyższych piętrach matomiast będą mieszkania. Trudno jeszcze określić, kiedy rozpoczną się prace budowlane, ponieważ najpierw musi zostać zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego". [Express wrocławski nr 5, 09.03.2006, E. Mastalska. Podkr. moje]

>